COUP urban producers

Wij adviseren, ontwikkelen en realiseren projecten binnen het hele speelveld van stedelijke (her)ontwikkeling en vastgoed. Wij brengen de ambities en belangen van alle betrokken partijen (gebruikers, grond- en vastgoedeigenaren, investeerders, beleggers, overheden) bij elkaar, ontwikkelen samen met hen projecten en doen wat nodig is om te komen tot kwalitatief hoogwaardige en duurzame oplossingen. Wij leveren en organiseren de benodigde kennis, middelen en producten en zorgen voor de integrale afstemming van al deze elementen, met kennis van zaken en met een sterk strategisch inzicht, creativiteit en realisme.

Dit doen wij in opdracht, maar ook op eigen initiatief. Wij richten ons dan op nichemarkten: relatief kleine, vernieuwende concepten en projecten voor specifieke doelgroepen of concrete eindgebruikers.

Het project is opdrachtgever

Wij produceren altijd vanuit een integrale visie en aanpak op het project, het gebied en de omgeving. Wij sturen op en geven richting aan het overkoepelende projectbelang, vanuit onze rol tussen partijen in. Daarom zien wij primair het project als onze opdrachtgever.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een interdisciplinaire aanpak vanaf de eerste conceptuele fase, waarin verschillende invalshoeken (markt, programma, stedenbouw en architectuur, financiën, strategie, proces, organisatie) zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling worden betrokken. In onze projecten werken wij samen met verschillende experts (procesmanagers, architecten, stedenbouwkundigen, communicatiebureaus, trendanalisten, etc.).

De uitdagingen van deze tijd

De focus ligt niet meer op ‘meer maken’ maar vooral op ‘beter maken’ van wat we hebben en doen. We leven in een tijd van ‘re’: rethink, redefine, redesign, revalue, revitalize, renovate, reduce, reuse, recycle, etc. We staan voor de uitdaging van duurzame transformatie van producten, processen, gebouwen, gebieden en steden. We moeten slimmer, beter en duurzamer omgaan met ruimte, geld, kennis, grondstoffen, voedsel, energie, vervoer, tijd, etc.

Dit besef is groeiende in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, maar in de concrete toepassing zijn de meeste partijen nog zoekende. Het daadwerkelijk toepassen is wat wij doen. Onze kracht ligt in het verbinden van en evenwicht vinden tussen:

• De bottom-up en de top-down wereld
• Eigen belang van partijen & overkoepelend belang
• Korte & lange termijn doelen en visie
• Creativiteit & realisme
• Strategisch denken & hands-on aanpakken
• Faciliteren & pro-actief handelen

Yvette Govaart

Yvette is een gedreven professional die projecten realiseert met oog voor wensen en belangen van betrokken partijen. Met haar financiële achtergrond en groot empathisch vermogen slaagt zij erin projecten in een lastige context los te trekken. Een van de middelen die zij daarvoor inzet is real life gaming, ondersteund met beslismodellen zoals de Urban Decision Room. Deze instrumenten zet zij voornamelijk in als procesversneller en discussiemiddel. Dit leidt vaak tot een beter wederzijds begrip en consensus tussen betrokken partijen. Het toevoegen van waarde, in de meest brede betekenis, is haar motto.

E| yvette@coup-group.com

T| 06-417 147 87

Peter Oussoren

Peter heeft zowel aan private als aan publieke zijde ruime ervaring opgedaan met complexe processen van besluitvorming over ruimtelijke investeringen. Grote projecten met een veelheid aan spelers vragen om bestuurlijke ervaring en kennis van zowel de markt als de overheid. Herontwikkeling van bestaande gebouwen en gebieden in combinatie met de waardegroei van cultureel erfgoed of natuur is een van de thema’s waar hij veel energie in stopt. Zijn bestuurlijke ervaring en grote netwerk maakt hem inzetbaar op elk niveau.

E| peter@coup-group.com

T| 06-504 988 01

Marijn Spoelstra

Marijn heeft ruime ervaring als strategisch en financieel adviseur in grote en kleine ontwikkelingsprojecten vanaf de eerste conceptuele fase. Hij is een conceptueel, creatief, integraal en analytisch denker. Hij heeft expertise in gebiedsontwikkeling, concepten en businesscases en een sterke affiniteit met de ruimtelijke en procesmatige kanten. Hij doorziet opgaven vanuit verschillende perspectieven en begrijpt de verschillende belangen van partijen. HIj zet met een integrale en scherpe blik op het proces en de inhoud de grote lijnen, het concept en de strategie neer, van initiatief naar een realistisch uitvoerbaar project.

E| marijn@coup-group.com

T| 06-218 380 63

Urban Producer # 4

Durf jij onze rechterhand te zijn in het ruimtelijke speelveld? Schrik je er niet van dat er niet altijd binnen de lijntjes wordt gekleurd? Ben je helder en snel in je communicatie en organisatorisch sterk? Werk je zelfstandig en vind je een baan zonder vast kantoor wel verfrissend? Heb je een achtergrond en relevante werkervaring in gebieds- of vastgoedontwikkeling (of een andere ruimtelijke invalshoek)?

Ja? Dan wordt jij de vierde urban producer van COUP! In aanvang 2 tot 3 dagen per week, looptijd in overleg (minimaal 6 maanden, na een proeftijd van 2 maanden). In loondienst, als payroller of als zelfstandige is allemaal bespreekbaar.

Je zal meedraaien in veel verschillende aansprekende projecten, waarbij je ons voorziet van snelle en to – the – point, cruciale informatie overzichten, je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden, je hebt een gevoel voor belangen van partijen en doorziet projecten snel. Daarnaast heb je gevoel voor marketing en help je ons met de online presentatie van COUP.

Lijkt dit je wat? Stuur ons (info@coup-group.com) dan een kort filmpje en stel je aan ons voor!

Tropicana opnieuw levendig aan de Maas als drager van Blue City 010

LAATSTE NIEUWS Op 7 oktober won Blue City 010 de veiling van Tropicana in Rotterdam! Na spannende weken van rekenen, tekenen en onderhandelen werd deze periode episch afgesloten met een hartgrondig “MIJN”.

Met een groep gedreven initiatiefnemers, ondernemers en investeerders – Blue City 010 – werkt COUP aan de revitalisering van Tropicana. Het bijzondere gebouw, op een prachtige plek aan de Maas kent een lange onfortuinlijke geschiedenis. COUP vertaalt met Blue City 010 de basisbeginselen van Blue Economy naar een haalbare businesscase voor Tropicana. Het gebouw, met al haar problemen, kan goed worden ingezet als huisvester maar ook als middel in een Blue Economy lab. Niet alleen is het ondernemen dat plaatsvindt in het gebouw duurzaam omdat er van elkaars reststromen gebruik wordt gemaakt, maar het gebouw krijgt bovendien een flinke opknapbeurt, zodat de buurt, de gemeente en de duizenden Rotterdammers die er dagelijks langs rijden, weer een icoon zien, waar ze trots op kunnen zijn. In de toekomst zijn er groene gevels voor het afvangen van fijnstof, daken met zonnepanelen en wordt er gekoeld met Maaswater. Bovendien kan iedereen naar binnen, om te zien en te leren, hoe de duurzame stad en circulaire economie van de toekomst eruit ziet.

Club in Amsterdam-West

COUP heeft de initiatiefnemers van Club Trouw ondersteund in een traject om te komen tot een overeenkomst met de Gemeente Amsterdam over de huur van het gebouw en de vestigingscondities.

Het maken van casus specifieke oplossingen voor op het oog problematische gebouwen, naar tevredenheid van zowel ondernemers als overheid is waar COUP zich hard voor maakt. Doordat we de taal van beiden spreken, kunnen we de spreekwoordelijke brug slaan.

Het Vrije Noortveen

COUP en de Gemeente Uithoorn zijn een samenwerking aangegaan om Het Vrije Noortveen te ontwikkelen tot een recreatie-, woon-, werk- en zorggebied. COUP werkt momenteel met een team (KettingHuls en Bourne) aan het gebiedsconcept voor Het Vrije Noortveen. Tegelijkertijd zoeken we naar geïnteresseerden, inventariseren we wensen welke gezamenlijk worden uitgewerkt en komen zo met de uiteindelijke gebruikers tot een koopovereenkomst.

Herontwikkelen Vuurtoren Eiland

Vuurtoreneiland in Amsterdam heeft jaren geen functie gehad en was voor mensen niet toegankelijk. Peter Oussoren heeft in opdracht van Staatsbosbeheer de exploitatie in de markt gezet en een exploitant gevonden die past bij het eiland. Wat een geweldige plek! Reserveer een diner en een plek op de boot, het is een mooie belevenis!

Dit is hoe wij aankijken tegen herontwikkeling: het passend gebruiken van waardevolle gebouwen en plekken.

Gispen voor even in de 9 straatjes

COUP heeft samen met PR bureau Coopr meegedacht en gewerkt aan de strategische herpositionering van Gispen op de consumentenmarkt. Een van de elementen was een POP-UP store in de 9-straatjes in Amsterdam, met de opening ervan tijdens het Elle Festival, voor een goede exposure bij de consument. Vergezeld met uitstekende cocktails, lokaal bier en worst was de opening een mooie start van de POP-UP store voor Gispen.

Vastgoed – al dan niet tijdelijk – als middel om een strategische bedrijfsdoelstelling te bereiken en niet als een op zichzelf staand doel.

Big Data, Smart Cities

Ook research staat bij COUP hoog in het vaandel. Recentelijk hebben we met een Europees consortium (TU Delft, AMS Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Hosoya Schaefer Architects, Space Syntax, en anderen) een onderzoeksvoorstel ingediend bij de Joint Programming Initiative Urban Europe naar de inzetbaarheid van Big Data in de stedelijke context. Helaas is dit onderzoeksvoorstel afgewezen, maar met betrokken partijen werken we voortdurend aan het inzetten van onze gezamenlijke kennis omtrent Big Data in de ruimtelijke ontwikkeling.

Met het doen van onderzoek houden we ons denken scherp, verbreden we ons blikveld en passen we kennis in onze projecten toe.

Aan de vooravond van de PROVADA

Blog van Yvette Govaart

Aan de vooravond van de Provada – u weet wel, die jaarlijkse vastgoedbeurs die plaatsvindt in de RAI in Amsterdam – vraag ik me af of het een gemiste kans is dat ik er dit jaar niet naar toe ga. Geen borrels, geen oude bekenden ontmoeten, geen liters koffie of biertjes op Strand Zuid. Ik had er gewoon geen zin in.

Meer en meer heb ik het gevoel dat de gevestigde orde – die zich enige tijd, zo leek het althans, daadwerkelijk aan het herbezinnen was op haar rol – weer terugveert naar ’business as usual‘. Soms bewust, soms onbewust. Ontwikkelaars, gelieerd aan aannemers die ontwikkelen voor de eigen bouwproductie, die scherp (te scherp) inschrijven en daarmee ‘de markt vervuilen’. Gemeenten die een optievergoeding introduceren (op zich een interessante ontwikkeling), die bij een succesvol uitgevoerd project niet in mindering wordt gebracht op de grondprijs, met als gevolg een prijsopdrijvend effect. Veelal effecten die ontstaan vanuit een vechtende grondhouding om te overleven en in bedrijf te blijven. Marktpartijen worden door gemeenten weer met de rode loper ontvangen – blij dat er bereidheid is tot investeringen in de betreffende gemeente – maar vaak niet scherp onder welke condities dat kan en mag. Al met al begrijpelijke, maar kortzichtige ontwikkelingen, die helaas een op een lange termijn gezonde vastgoedsector in de weg staan.

Hier en daar zijn er positieve lichtpuntjes. Wat me opvalt is dat ik die voor wat betreft de gevestigde orde meestal zie bij bedrijven waar een persoon aan het roer staat die juist geen achtergrond heeft in het vastgoed. Daarnaast staan er nieuwe bedrijfjes op die zoeken naar een zinvolle invulling van de leegte die de gevestigde orde heeft achtergelaten. Het financieren van vastgoed middels crowdfunding, het inzetten van Big Data in het ontwikkelen van de stad en infrastructuur, het duurzaam hergebruiken van vastgoed dat er al is. Een rijke voedingsbodem van kleinschalige initiatieven. Experimenteren met het verruimen van bestemmingsplanregels, het mogelijk maken van, in plaats van uitsluiten van. Gelukkig kijken ook de grote jongens steeds meer naar dit soort ontwikkelingen.

Spijt dat ik niet ga? Nee. U vindt mij morgen op een leuke plek in Rotterdam waar ik nadenk over hoe wij als klein bedrijf met ons denken en handelen voorop lopen. Hoe wij onze projecten realiseren met oog voor ieders belang. Op transparante en integere wijze. Risicodelend, waardemakend en waardedelend. En dat mogen die grote jongens over een tijdje best kopiëren. Maar dan wel goed.

COUP Urban Producers | Nieuwe Hemweg 2 | 1013 BG Amsterdam | Nederland | info@coup-group.com | +31 6 417 147 87