Advies

Vaak is erfgoedontwikkeling en herbestemming voor een eigenaar een eenmalige activiteit. Wij doen het iedere dag. Dat impliceert dat we echt kunnen helpen. Adviseren is onze core business. We hebben verstand van erfgoed en vastgoed en combineren dat met planologische, juridische, financiële en commerciële kennis. We adviseren overheden, marktpartijen, natuurbeheerders en waterschappen bij vraagstukken die betrekking hebben op de instandhouding en/of de ontwikkeling van erfgoed. We organiseren tenders en verbinden markt en overheid als het gaat om investeringen in de gebouwde omgeving. We streven er altijd naar om een project ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en daarin gaan we heel ver. We doen wat nodig is! In 2023 adviseerden we 90 eigenaren over hun gebouwen en de teller loopt door.

COUP maakt het verschil door te doen.