Militair erfgoed

Met wel 45 linies en Stellingen beschikken we in Nederland over ontzettend veel en divers militair erfgoed. Van bunker tot geschutsopstelling en van genieloods tot kazerne. Na leegstand zorgen wij mede voor een nieuwe invulling!

Militair erfgoed

COUP ondersteunt eigenaren, beheerders en exploitanten van forten, bunkers en genieloodsen bij het beleefbaar en toegankelijk maken van hun gebouwen door onderzoek te doen naar een passende en haalbare functie binnen de monumentale context. Ook verzorgen wij tenders die leiden tot een geschikte gebruiker om het erfgoed te exploiteren en open te stellen voor een breder publiek. ​

Nederland Waterland

Tien jaar geleden maakte de Rijksoverheid een inventarisatie van alle Linies en Stellingen in Nederland. Ze kwamen tot een optelsom van wel 45 stuks, vanaf de oude Romeinse Limes tot de meest recente, de IJssellinie uit de periode van de Koude Oorlog. Typisch voor ‘Nederland Waterland’ is het grote aantal waterlinies dat onze defensie heeft geteld. Tien van de linies in Nederland steunden op het gebruik van onderwaterzettingen als bijzondere hindernis.​

De rol van COUP

COUP heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling, restauratie en transformatie van forten en genieloodsen. In de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie, de Zuiderwaterlinie en de Stelling van het Hollandsch Diep en Volkerak hebben wij in totaal bijgedragen aan het behoud, de herbestemming en de verduurzaming van 16 verschillende forten.

Onze expertise richt zich op de positieve kant van erfgoedontwikkeling. We onderzoeken wat het gebouw nodig heeft om functioneel te kunnen zijn binnen de kaders van de monumentale status en bouwen samen met de eigenaar aan een gedegen financieel fundament.  ​

We hebben kennis van de historie en de specifieke kenmerken van forten, de monumentale waarden, bouwkosten en exploitatiemogelijkheden. We combineren al deze expertise in integrale adviezen die de herbestemming en de instandhouding combineren op een waardevolle manier.​

We maken plannen met de eigenaren of de exploitanten voor de exploitatie, we berekenen de investeringen en we bouwen aan een financierbare business case. We overleggen met de gemeente en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en we werken aan het bestemmingsplan. COUP doet wat nodig is om een fort een nieuw hoofdstuk te geven.​

PROVINCIE:
Inventarisatie en perspectief op ​agrarisch erfgoed en beleid

Er is behoefte aan een strategische visie voor het duurzame behoud van vrijkomend agrarisch erfgoed door middel van herontwikkeling, en het bewustzijn rondom dit erfgoed dient te worden vergroot. COUP biedt ondersteuning bij het opstellen van een regionaal perspectief op agrarisch erfgoed en het formuleren van transitiedoelstellingen voor landelijke gebieden. Wil je weten hoe COUP dit doet? 

GEMEENTE:
Inzicht in de opgave met een boerderijenvisie

Om op gemeentelijke niveau inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de opgave rondom vrijkomend agrarisch erfgoed, stelt COUP een boerderijenvisie op. Meer weten over het doel van de boerderijenvisie en wat het een gemeente oplevert? 

PARTICULIERE EIGENAAR:
Inzoomen perspectief individuele boerderijen

COUP zoomt in opdracht van de eigenaar verder in op individuele boerderijen met een haalbaarheidsonderzoek of begeleidt actief alle fases van de uitvoering van de herbestemming. Gratis een uitgebreid stappenplan voor de herbestemming van agrarisch erfgoed ontvangen? 

COUP maakt het verschil door te doen.