Fort Prins Frederik
Expertise
Advies
Locatie
Ooltgensplaat
Type opdrachtgever
Gemeente
Jaar
2022

Fort Prins Frederik

Vanuit de cultuurhistorie en de verschillende deelgebieden is gekeken naar kansen voor Fort Prins Frederik, en aansluiting op de context waarin het fort zich begeeft. Deze plekken en gebouwen zijn de kern van een toekomstige exploitatie voor een passende ondernemer.

Fort Prins Frederik klaar voor de toekomst

COUP heeft Fort Prins Frederik als locatie geanalyseerd op cultuurhistorie, positie in het natuurrijke landschap en de aanknopingspunten met recreatie en toerisme. Vanuit hier is toegewerkt naar een aanbestedingsprocedure, de zoektocht naar een passende ondernemer of initiatief om deze plek nieuw leven in te blazen.

Restauratie Fort Prins Frederik

Militair strategisch punt

Het ensemble van bouwwerken en forteiland dat gezamenlijk het Fort Prins Frederik beslaat, kan gezien worden als een bijzonder ontwikkelde typologie. De locatie is ontstaan onder invloed van de Fransen en heeft zich in de 19de en begin 20ste eeuw ontwikkeld tot een militair-strategische plek die een wezenlijke bijdrage kon leveren in de verdediging van Nederland.

De zuidelijke zone van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd gezien als ‘zachte onderbuik’ van de landsverdediging. De ontwikkeling van de Stelling van het Volkerak en het Hollandsch Diep en de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet was van groot belang voor de verdediging van het Zuiderfront van Vesting Holland. Prins Frederik neemt bovendien een belangrijke plek in als meest westelijke schakel in de Zuiderwaterlinie. Op het forteiland komen deze lange verdedigingslijnen samen en kan het fort gezien worden als uniek scharnierpunt tussen de twee waterlinies.

Procedure gestart

De tweede fase van de procedure is 30 januari 2023 gestart. Met de geïnteresseerde partijen wordt een procedure doorlopen waarbij het fort uiteindelijk gegund zal worden aan de partij die het best aansluit bij de wensen van de gemeente en de vooraf vastgestelde criteria.

Aan dit project werkte(n) mee
Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

Dewi KuenDewi Kuen

Dewi Kuen

Urban Producer

Elza van LiereElza van Liere

Elza van Liere

Urban Producer

In samenwerking met
Hylkema erfgoed, Buro Moon
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.