Industrieel erfgoed

COUP heeft haar kantoor in industrieel erfgoed: het Vakwerkhuis in Delft is het voormalige ketelhuis van de TU Delft. Verlaten en vervallen fabrieken, loodsen, scheepswerven en pakhuizen blazen wij nieuw leven in.

Industrieel erfgoed

Waar fabrieken na sluiting voorheen vaak gesloopt werden, vinden wij industrieel erfgoed belangrijk om te behouden. Productieplaatsen, loodsen, pakhuizen, werven, drukkerijen en gietijzeren bruggen vertellen het verhaal van onze rijke economische geschiedenis wat betreft handel en industrie en vroegere manieren van werken. Steden en dorpen ontlenen veel van hun ontwikkeling en identiteit aan de industrieën die er gevestigd waren. Het is de uitdaging om die identiteit te behouden en te versterken bij het maken van toekomstbestendige plekken.

Industrieel erfgoed en gebiedsontwikkeling

Fabrieksterreinen liggen vaak op goed bereikbare plekken aan de stadsgrenzen of zijn door stedelijke ontwikkeling rondom het terrein juist omsloten door woonfuncties. Herbestemming is regelmatig onderdeel van omvangrijke binnenstedelijke ontwikkelingen. Deze terreinen worden herontwikkeld tot gemengde woon-werkgebieden en dienen als tijdelijke of soms permanente culturele vrijhavens en creatieve broedplaatsen. Door de vaak imposante omvang heeft industrieel erfgoed een sterke belevingswaarde en economische waarde. Herbestemming van oude gebouwen kan een katalysator zijn voor een gebiedsontwikkeling en is bovendien duurzaam.

De rol van COUP

COUP helpt eigenaren en exploitanten, zoals gemeentes, ondernemers en ontwikkelaars, met de zoektocht naar een haalbare nieuwe invulling die aansluit bij de monumentale context. Zo blijven karakteristieke gebouwen zoveel mogelijk behouden en sluit het nieuwe goed aan op het oude. Wij adviseren door haalbaarheidsstudies, ontwikkelvisies en marktselecties te organiseren of door als projectmanager volledig te ontzorgen. Wij sturen aan op waardecreatie door herbestemming in gebiedsontwikkelingen en regisseren het proces van begin tot eind. Wanneer een project daarom vraagt of wanneer de kans zich voordoet, stappen wij zelf in als initiatiefnemer. Wij zetten de druk op de ketel en gaan ervoor!

PROVINCIE:
Inventarisatie en perspectief op ​agrarisch erfgoed en beleid

Er is behoefte aan een strategische visie voor het duurzame behoud van vrijkomend agrarisch erfgoed door middel van herontwikkeling, en het bewustzijn rondom dit erfgoed dient te worden vergroot. COUP biedt ondersteuning bij het opstellen van een regionaal perspectief op agrarisch erfgoed en het formuleren van transitiedoelstellingen voor landelijke gebieden. Wil je weten hoe COUP dit doet? 

GEMEENTE:
Inzicht in de opgave met een boerderijenvisie

Om op gemeentelijke niveau inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de opgave rondom vrijkomend agrarisch erfgoed, stelt COUP een boerderijenvisie op. Meer weten over het doel van de boerderijenvisie en wat het een gemeente oplevert? 

PARTICULIERE EIGENAAR:
Inzoomen perspectief individuele boerderijen

COUP zoomt in opdracht van de eigenaar verder in op individuele boerderijen met een haalbaarheidsonderzoek of begeleidt actief alle fases van de uitvoering van de herbestemming. Gratis een uitgebreid stappenplan voor de herbestemming van agrarisch erfgoed ontvangen? 

COUP maakt het verschil door te doen.