Werf 35
Locatie
Hilversum
Type opdrachtgever
Medianest BV
Jaar
2022

Werf 35

Werf35 is een voormalig fabriekscomplex uit de vroege 20e eeuw aan de Mussenstraat in Hilversum, en is op het moment dé creatieve hotspot van de stad. COUP werkte in opdracht van de eigenaar van het terrein een omgevingsplan voor herontwikkeling uit om het industriële erfgoed verder te transformeren tot een bruisend nieuw stadsdeel waar wonen, werken, winkelen en recreatie samenkomen.

Werf35 is een oude pleisterfabriek uit de vroeg 20e eeuw. Het gebied ligt langs de spoorzone in het oosten van Hilversum, 10 minuten van het station. Zo'n 10 jaar geleden werd dit industriële erfgoed aan de Mussenstraat door Medianest BV aangekocht van de gemeente. De laatste jaren is het gebied uitgegroeid tot dé creatieve broedplaats van Hilversum voor bedrijven van klein tot middelgroot, in een historische inspirerende omgeving. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten om kennis te delen, zaken te doen en plezier te maken.  In 2021 zijn de bestaande gebouwen aangewezen als gemeentelijk monument.

Plan voor creatief stadsdistrict met industriële vibe

COUP heeft gewerkt aan de planvorming voor dit industrieel erfgoed. In afstemming met de gemeente Hilversum is de basis gelegd in een Ontwikkelperspectief, met daarna een vertaling naar een Stedenbouwkundig Plan. Dit plan na goedkeuring van het College uitgewerkt in een bestemminsplan en een beeldkwaliteitsplan. Het resultaat is een duidelijk kader met erfgoed inclusieve nieuwbouw, afgestemd op de karakteristieke gemeentelijke monumenten.

“De nieuwe architectuur vormt een synergie met het bestaande ensemble, en wonen wordt hier aan toegevoegd om de plek te versterken tot een creatief stadsdistrict. Ateliers, concept stores, horeca, wonen en evenementen zullen dag en nacht zorgen voor levendigheid. Met het huidige programma draagt dit unieke erfgoed nu al bij aan de aantrekkingskracht van de spoorzone en Hilversum en met de nieuwe plannen wordt deze rol alleen maar groter.”

Eigenzinnig met de nadruk op delen

Zowel op gebouwniveau als op gebiedsniveau staat eigenzinnigheid centraal. Delen is een belangrijk aspect, zowel voor de werkplekken en voorzieningen in de buitenruimte, zoals een basketbalveld en een moestuin. Voor starters worden woningen gerealiseerd in de middenhuur en collectieve woonvormen (co-living). Ook wordt er ingezet op deelmobiliteit. De auto’s verdwijnen uit het zicht, zodat het terrein vrij toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.

De gemeenteraad van de gemeente Hilversum heeft het bestemmingsplan voor Werf35 in 2024 goedgekeurd. Hiermee komt de ontwikkeling van deze locatie tot een bruisend nieuw stadsdeel weer een stap dichterbij.

Aan dit project werkte(n) mee
Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Tymen ReijndersTymen Reijnders

Tymen Reijnders

Urban Producer

Dewi KuenDewi Kuen

Dewi Kuen

Urban Producer

In samenwerking met
Vakwerk Architecten, Karren en Brands
Tags
Gemeentewerf Herontwikkeling

COUP maakt het verschil door te doen.