(Her)ontwikkeling in opdracht

Regelmatig treden we op als gedelegeerd ontwikkelaar voor gebouweigenaren die ambities hebben met hun grond en gebouwen. Dan doen we alles wat nodig is om de (her)ontwikkeling van een gebouw tot stand te brengen. We bewaken de budgetten en zorgen voor de noodzakelijke planologische stappen. We gaan in gesprek met een aannemer en we zoeken de gebruiker(s). Uiteraard stemmen we tussentijds alle belangrijke zaken af met de eigenaar, maar verder ontzorgen we voor 100%. COUP is een betrouwbare partij met oog voor details.

COUP maakt het verschil door te doen.