Kasteel en landgoed

Landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. Iconen in het landschap. Gebouwd door en voor mensen door de eeuwen heen. Als verdedigingswerk, als vakantiehuis of om de stad te kunnen ontvluchten. Instandhouding anno nu wordt steeds lastiger.

Kasteel en landgoed

Landgoederen, buitenplaatsen en kastelen. Het zijn verschillende namen voor vaak grote stukken grond met daarop één of meerdere bijzondere gebouwen. Ze zijn vaak in bezit van een familie of private stichting die belast is met het onderhoud en de instandhouding. Klimaatverandering en de huidige energiemarkt hebben de opgave vergroot. COUP helpt bij de duurzame instandhouding van het vastgoed én de omliggende grond. Dat doen we door - met respect voor het erfgoed - businesscases te ontwikkelen en na te denken over nieuwe (extra) verdienmodellen.

Historische buitenplaatsen vormen een bijzonder type cultuurhistorisch erfgoed. De landhuizen met de vaak prachtig aangelegde tuinen en parken, singels en lanen vormen een eenheid ('ensemble'). Bij de bedrijfsvoering van landgoederen staat instandhouding voorop. Daarbij hoort ook de zorg voor landbouwgronden, bossen en (soms) water. De kern van veel landgoederen is uiteraard het historisch huis.

Trots in de toekomst

COUP draagt in haar advies en begeleiding bij aan de historische waarde door kritisch te reflecteren op perspectieven, onderzoeksmethoden en resultaten. COUP zoekt met de eigenaren en vrijwilligers naar de ultieme logische invulling van het landgoed. Daar hoort soms ook een nieuwe functie van de bijbehorende gronden bij. We voegen hier en daar een rode impuls aan het groen toe en begeleiden de eigenaar bij het zoeken naar een werkbare, succesvolle invulling. We zetten onze kennis van vastgoed en erfgoed in en combineren die met exploitatiemodellen en financieringsconstructies. Altijd in overleg met de betrokkenen en met respect voor de historie van de plek.

Partners

Wij rekenen en tekenen en komen met creatieve oplossingen. Soms zijn daar nog andere expertises bij nodig. Denk daarbij aan landschapsarchitecten, geografen of archeologen. COUP heeft hier niet álle kennis in huis- maar wij kennen de juiste partners.

COUP maakt het verschil door te doen.