Buitenplaatsen Intermediair  
Expertise
Advies
Locatie
Provincie Utrecht
Type opdrachtgever
Provincie Utrecht
Jaar
2023

Buitenplaatsen Intermediair  

Elza van Liere van COUP is Buitenplaatsen Intermediair. Dit is een onafhankelijke adviseur die door het Erfgoed Expert Team (EET) kan worden ingezet. Deze rol bestaat sinds 2023 en biedt eigenaren ondersteuning bij het proces rondom de ontwikkeling van duurzame economische dragers voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van hun buitenplaats, met name op procesvlak. 

Behoefte aan één aanspreekpunt

Uit de evaluatie blijkt dat onder andere kennis- en capaciteitsgebrek bij gemeenten zorgt voor stagnatie in processen rondom ruimtelijke ontwikkelingen op buitenplaatsen. Er is bij zowel eigenaren als gemeenten behoefte aan één duidelijk aanspreekpunt die partijen verbindt en die weet wie er op welk moment aan tafel moet zitten. De Buitenplaats Intermediair jaagt processen (weer) aan zodra ze dreigen te stranden. De projecten zijn altijd maatwerk.

Voor Elza komen hier al haar idealen, kennis en vaardigheden van natuur en historie samen en zo zet ze deze in voor nieuwe kansen voor de toekomst van buitenplaatsen.

Afhankelijk van de vraagstelling kan het resultaat  van de inzet van de Buitenplaatsen Intermediair bijvoorbeeld zijn:

  • Verkenning van ambities, belangen en randvoorwaarden;
  • Opstellen van een procesplanning incl. tijdspad;
  • Relevante  partijen in beeld brengen en tijdig betrekken in het proces, of minimaal op de hoogte stellen;
  • Advies over op het juiste moment betrekken van provincie en gemeenten;
  • Advies over verbetering van de integrale onderbouwing van een ontwikkelplan;
  • Hulp bij het vinden van een sector overstijgend gedeeld belang bij betrokken partijen;
  • Advies aan gemeenten bij beoordeling van ontwikkelplannen.

De Buitenplaatsen Intermediair werkt in opdracht van de provincie, is onafhankelijk en ter ondersteuning van de  eigenaar/terrein beherende organisatie.

Aan dit project werkte(n) mee
Elza van LiereElza van Liere

Elza van Liere

Urban Producer

In samenwerking met
Ergoed Expert Team (EET)
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.