Agrarisch erfgoed

Agrarisch erfgoed is beeldbepalend in ons cultuurlandschap, dat voor 65% uit landbouw bestaat. Denk daarbij niet alleen aan boerderijen, maar ook aan schuren, hooibergen en bakhuisjes. De recente debatten over het voortbestaan van de landbouw in haar huidige vorm zetten het behoud en herbestemming van agrarisch erfgoed steeds hoger op de agenda. Dit erfgoed speelt een essentiële rol in de buitengebieden, niet alleen vanwege zijn iconische karakter, maar ook vanwege de vele mogelijkheden die het biedt.

Agrarisch erfgoed

Agrarisch erfgoed is kansrijk, omdat herbestemming van vrijkomend agrarisch erfgoed zorgt voor sociaal-maatschappelijke vernieuwing van het landelijk gebied. Daarmee wordt de leefbaarheid van het platteland versterkt. Maar ook kansrijk, omdat door middel van herbestemming nieuwe economische dragers worden gecreëerd en omdat de schaal van de historische boerderijen aansluit bij de in de samenleving gevoelde behoeften aan menselijke maat.‍

Historische boerderijen en de bijgebouwen kunnen onderdak bieden aan nieuwe bedrijvigheid en bijdragen aan een toekomstbestendig platteland. COUP brengt opgaven en kansen samen voor provincies, gemeenten én particulieren. Lees hieronder hoe wij dit doen.

PROVINCIE:
Inventarisatie en perspectief op ​agrarisch erfgoed en beleid

Er is behoefte aan een strategische visie voor het duurzame behoud van vrijkomend agrarisch erfgoed door middel van herontwikkeling, en het bewustzijn rondom dit erfgoed dient te worden vergroot. COUP biedt ondersteuning bij het opstellen van een regionaal perspectief op agrarisch erfgoed en het formuleren van transitiedoelstellingen voor landelijke gebieden. Wil je weten hoe COUP dit doet? 

GEMEENTE:
Inzicht in de opgave met een boerderijenvisie

Om op gemeentelijke niveau inzicht te krijgen in de omvang en het karakter van de opgave rondom vrijkomend agrarisch erfgoed, stelt COUP een boerderijenvisie op. Meer weten over het doel van de boerderijenvisie en wat het een gemeente oplevert? 

PARTICULIERE EIGENAAR:
Inzoomen perspectief individuele boerderijen

COUP zoomt in opdracht van de eigenaar verder in op individuele boerderijen met een haalbaarheidsonderzoek of begeleidt actief alle fases van de uitvoering van de herbestemming. Gratis een uitgebreid stappenplan voor de herbestemming van agrarisch erfgoed ontvangen? 

COUP maakt het verschil door te doen.