Boerderij Hornweg
Expertise
Advies
Locatie
Aalsmeer
Type opdrachtgever
Particulier
Jaar
2022

Boerderij Hornweg

In opdracht van een particuliere eigenaar heeft COUP de herbestemmingsmogelijkheden van de gemeentelijk monumentale boerderij aan de Hornweg in Aalsmeer in kaart gebracht en doorgerekend. COUP heeft hiervoor ook de herbestemmingssubsidie aangevraagd.

Instandhouding op de lange termijn

De eigenaar was op zoek naar een perspectief voor de instandhouding van de boerderij en het koetshuis op de lange termijn. Een nieuwe invulling waarbij waardevolle elementen behouden blijven en die leidde tot het toegankelijk maken van het perceel. Ook bij de gemeente leefde dit onderwerp.

Kansrijke scenario's

Het perceel van ongeveer 4.500m2 bevat ruimte aan zes karakteristieke gebouwen: de boerderij, het koetshuis, een schuur en drie hooimijten. Als resultaat van het eerste onderzoek heeft COUP een aantal scenario’s met de gemeente Aalsmeer besproken. Samen met architectenbureau Buro Moon, werkte COUP de twee meest kansrijke scenario’s uit en adviseerden we de eigenaar in het planologisch traject.

In het eerste scenario zal de monumentale boerderij en het perceel worden getransformeerd tot een woonerf met een tiental woningen. In het tweede scenario zal er aan de Hornweg een woon-zorg concept gerealiseerd worden.

COUP verkent de twee scenario’s met zowel de eigenaren als de gemeente. Hierin gaan we niet alleen in op de ruimtelijke mogelijkheden die de monumentale boerderij en het perceel bieden, maar onderbouwen we de plannen met een solide business case. Hiernaast creëerden we het benodigde draagvlak bij de gemeente zodat in een later stadium een kansrijke Omgevingsvergunningaanvraag kan worden ingediend.

Aan dit project werkte(n) mee
Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

Clari van der PuttenClari van der Putten

Clari van der Putten

Urban Producer

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

In samenwerking met
Buro Moon
Tags
transformatie, zorgwonen, wonen

COUP maakt het verschil door te doen.