Erfdelen op monumentale hoeve d’ Awe Polder
Expertise
Advies
Locatie
Type opdrachtgever
Particuliere eigenaar
Jaar
2023

Erfdelen op monumentale hoeve d’ Awe Polder

Nu nog een Zeeuwse boerenhoeve, straks een deelerf. De huidige eigenaar - een familie -  wil de monumentale boerderij en omliggende grond herontwikkelen tot een erf waar bewoners straks zorgdragen voor elkaar én voor het monument. COUP hielp de eigenaar met de realisatie van deze ideeën, waaronder de bemiddeling bij de gemeente.

Aan de Oude Polderdijk 2 in Baarland staat Hoeve d’Awe Polder. Dit gemeentelijk monument bestaat uit een woonhuis, een Zeeuwse dwarsdeelschuur en een oude varkensstal. Ook heeft er in het verleden een wagenschuur op het terrein gestaan maar deze is verwoest tijdens een storm.

Nieuwe plannen

De huidige eigenaren van de hoeve, hebben samen met hun dochters een plan gemaakt om de hoeve te behouden voor de toekomst en om zorg te dragen voor het monument, maar ook om zorg voor elkaar te kunnen dragen. COUP heeft via de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie verworven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de plannen. De bestaande schuren worden opgeknapt en getransformeerd tot (mantelzorg) woningen. Op de plek van de oude wagenschuur wordt een nieuwe woning gebouwd.  

Zorgdragen voor het monument

Door de plannen wordt het monumentale boerenerf duurzaam instandgehouden. De onderhoudslasten van zowel het woonhuis, de grote schuur, de bijgebouwen en het erf zijn voor de huidige eigenaar te hoog. Door de kleinschalige herontwikkeling worden in de toekomst onderhoudslasten gedeeld over meerdere eigenaren, waardoor duurzame instandhouding haalbaar en betaalbaar wordt.

Zorgdragen voor elkaar - Erfdelen

De herinrichting van de hoeve staat in het teken van gezamenlijkheid en collectief gebruik, volgens de uitgangspunten van erfdelen. Bij erfdelen zijn er enerzijds gezamenlijke voorzieningen en anderzijds is er privacy door kleinschalige woningen op het erf.  

Schets van de herinrichting van de hoeve - Moon Architecten

De woningen staan op een gemeenschappelijk terrein. Dat wordt straks in mandeligheid beheert. Dit houdt in dat de bewoners mede-eigenaar zijn en samen (als één entiteit) verantwoordelijk voor het beheer van het erf.

Erfdelen versterkt het sociale netwerk op het platteland. Het zorgt ervoor dat kwetsbare doelgroepen door hun buren ondersteund kunnen worden en zo langer zelfredzaam zijn.

Medewerking van de gemeente

Een belangrijke stap in de herontwikkeling is het meekrijgen van de gemeente met de ideeën. Op het moment dat de eigenaar COUP benaderde pasten de plannen nog niet in het bestemmingsplan. Herontwikkelen in het buitengebied is voor veel gemeenten nog relatief nieuw. De hoeve d’Awe Polder is een fantastisch voorbeeld voor andere  herontwikkelingen van monumentaal erfgoed in het buitengebied.

Aan dit project werkte(n) mee
Tymen ReijndersTymen Reijnders

Tymen Reijnders

Urban Producer

Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

In samenwerking met
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.