Transformatie oude Tichelaarfabriek tot Tichelwurk
Expertise
Advies
Locatie
Makkum
Type opdrachtgever
Gemeente Súdwest-Fryslân en FB Oranjewoud
Jaar
2023

Transformatie oude Tichelaarfabriek tot Tichelwurk

De Koninklijke Tichelaar is het oudste keramiekbedrijf van Nederland en nog steeds wereldberoemd. COUP ontwikkelde een concept en businesscase waarmee de leegstaande fabriek wordt getransformeerd tot Tichelwurk: Een low tech design campus waar innovatie letterlijk uit de klei wordt getrokken. Door de openstelling voor publiek geeft Tichelwurk een boost aan de lokale bedrijvigheid, de toegankelijkheid van het erfgoed, de Friese kenniseconomie en -innovatiekracht, duurzaamheid én de mienskip.

Open Atelier


In de zomer van 2022 is in de voormalig Tichelaarfabriek, bij het 450-jaar bestaan van Koninklijke Tichelaar, een Open Atelier gehouden. Het Open Atelier zorgde niet alleen voor een groot aantal bezoekers en daarmee voor reuring in Makkum, het leverde ook innovatieve productontwikkeling op door jonge designers met het ambacht uit de Tichelaarfabriek te laten samenwerken.

Tichelwurk als vliegwiel


Naar aanleiding van het Open Atelier heeft COUP een concept ontwikkeld voor Tichelwurk: Een plek in de oude Tichelaarfabriek waar de werelden van ambacht, design en publiek samenkomen. Daar waar de werelden elkaar overlappen gaat het sprankelen en inspireren de werelden elkaar. In Tichelwurk komen steeds nieuwe designers voor een periode in residence om in samenwerking met Koninklijke Tichelaar en op basis van het ambacht nieuwe producten en ideeën te ontwikkelen.

Door het aantrekken van designers en publiek en door de aanwezigheid van het ambacht en de fabriek, werkt Tichelwurk als vliegwiel voor nieuwe ideeën, kruisbestuivingen, innovatie en producten die op hun beurt voor werkgelegenheid, reuring, en nog meer aantrekkingskracht in Makkum en Súdwest-Fryslân zorgen.

Conceptontwikkeling en haalbaarheid


Met behulp van een Design Sprint, waarin COUP met een kleine groep mensen in korte tijd de ingrediënten voor een concept op tafel krijgt, heeft COUP Tichelwurk bedacht. COUP heeft het concept vervolgens in verschillende scenario’s op de bestaande gebouwen geprojecteerd en is gaan rekenen. Al tekenend en rekenend heeft COUP een businessplan opgezet en het concept en de daarbij horende formule verfijnt.

Bekijk hier de projectie van het concept op de bestaande gebouwen, beeld Buro Moon.

Aan dit project werkte(n) mee
Clari van der PuttenClari van der Putten

Clari van der Putten

Urban Producer

Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

Eline AmsingEline Amsing

Eline Amsing

Urban Producer

In samenwerking met
Plaatselijk Belang en de Stichting Frysk Tichelwurk
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.