Fort aan de Buursteeg
Locatie
Renswoude
Type opdrachtgever
Staatsbosbeheer
Jaar
2017

Fort aan de Buursteeg

Het Fort aan de Buursteeg kent een lange geschiedenis. Dit grote aardwerk aan de Grebbelinie heeft met steun van de provincie een bezoekerscentrum gekregen. Daarbij zorgt een horeca-exploitatie voor aanloop, sfeer en de nodige huurinkomsten voor eigenaar Staatsbosbeheer.

De rol van COUP

COUP heeft in verschillende hoedanigheden de totstandkoming van dit bezoekerscentrum gefaciliteerd en begeleid. We hebben de architectenselectie, het planologisch traject, de aannemersselectie en de businesscase met de provincie doorlopen. Laatstelijk heeft de provincie Utrecht via het Erfgoed expertteam - waaraan drie COUP-ers deelnemen- onderzocht of het transformeren van een groot deel van de beschikbare kantoorruimte naar horeca kon worden vormgegeven.  Die transformatie is uiteindelijk doorgegaan en is succesvol. Of de provincie die transformatie zwaar moest sponsoren was de kernvraag.

Aan dit project werkte(n) mee
Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

In samenwerking met
Tags
Fort aan de Buursteeg

COUP maakt het verschil door te doen.