Fort Honswijk
Expertise
Advies
Locatie
Schalkwijk
Type opdrachtgever
Jaar
2022

Fort Honswijk

Fort Honswijk is een parel met grote natuur-  en cultuurwaarde. Het fort werd aan de Lek gebouwd om de vijand ervan te weerhouden de Lekdijk over te steken. De toren van het fort werd gebouwd tussen 1841 en 1848 en is de grootste en oudste toren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. COUP heeft gewerkt aan een ontwikkel- en restauratieplan waarmee subsidie ontvangen is voor de restauratie. Daarnaast heeft COUP de marktbenaderingsprocedure begeleidt.

Fort Honswijk was, evenals de meeste andere forten van de NHW, lange tijd eigendom van het Rijk. Aan het begin van deze eeuw besloot het Rijk om deze eigendommen zoveel mogelijk af te stoten. Gemeente Houten heeft het fort toen overgenomen van het Rijk en nam hiermee verantwoordelijkheid voor dit waardevolle cultuurhistorisch erfgoed. De overdracht van Fort Honswijk naar de gemeente Houten heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 26 oktober 2016. Sindsdien heeft de gemeente Houten het fort in beheer.  

Direct na de overdracht is de gemeente gestart met de herontwikkelingsopgave voor dit object. Na een korte time-out heeft het toenmalige College van B&W in februari 2018 voor een aanpak gekozen. Onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider is een achttal gebiedspartijen en belanghebbenden bij elkaar gebracht. Deze partijen zijn het eens geworden over een aanpak die zou moeten resulteren in een breed gedragen plan. Deze groep (De Fortwerkers) is sindsdien aan de slag met deze opgave en heeft in dat kader meegewerkt aan een ontwikkelkader.  

Ontwikkel- en restauratieplan

COUP heeft samen met participatiegroep de Fortwerkers, Atelier Robidoux, Buro Moon, Marco Bruijnes en Groene Grachten een ontwikkel- en restauratieplan voor dit fort opgesteld en uitgewerkt. COUP deed dit binnen drie maanden, omdat er uiteindelijk toch een strakke deadline gesteld werd. Dankzij dit plan heeft het fort een mega subsidie van het Rijk ontvangen voor de restauratie. In 2022 zijn de restauratiewerkzaamheden afgerond.

Erfpacht en exploitatie

De gemeente Houten heeft vervolgens gekozen om het fort middels erfpacht onder te brengen bij een stichting. Overdracht van het fort naar een stichting, met heldere doelstellingen en een goede bemensing, leek de meest passende organisatievorm, tussen gemeente en ondernemers in.  

Marktbenadering

COUP heeft in opdracht van de stichting en gemeente Houten de marktbenaderingsprocedure voor het fort begeleidt. Het doel was om een bevlogen, sociale ondernemer te vinden met een uitgekiende visie op een goede conceptuele ontwikkeling. Daarvoor is een getrapte procedure gestart.

Eind 2022 is het fort gegund aan een ondernemer die aan de slag gaat met de exploitatie: fort Honswijk is in beweging!

Aan dit project werkte(n) mee
Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

In samenwerking met
Stichting Fort Honswijk en Gemeente Houten
Tags
Nieuwe Hollandse Waterlinie

COUP maakt het verschil door te doen.