Duurzame toekomst voor twee kerkgebouwen: COUP en Protestantse Gemeente Schermer tekenen leveringsakte

Begin van een nieuw hoofdstuk met bestendige herbestemmingsplannen.

Duurzame toekomst voor twee kerkgebouwen: COUP en Protestantse Gemeente Schermer tekenen leveringsakte
Datum
10/7/24
Categorie
Religieus erfgoed

COUP en de Protestantse Gemeente Schermer hebben gisteravond de akte getekend voor de koop van twee kerken. Dit maakt COUP officieel eigenaar van de rijksmonumentale kruiskerk in Stompetoren en de kerk in Schermerhorn. Hiermee valt een last van de schouders van de Protestantse Gemeente Schermer en begint een nieuw hoofdstuk met bestendige herbestemmingsplannen.

Ontzorging kerbestuur
Met de overname van de twee kerken ontzorgt COUP de Protestantse Gemeente Schermer van het beheer en behoud van het religieuze vastgoed, wat door het teruglopende aantal leden een steeds zwaardere last was voor het bestuur. Aart Vijfwinkel, voorzitter kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Schermer: “De overeenkomst biedt alle ruimte voor onze wens om wekelijks in Schermerhorn en op een beperkt aantal dagen in Stompetoren diensten te blijven houden. Het is fantastisch dat daar de deuren naast zakelijke bijeenkomsten ook open blijven voor de directe omgeving om bijvoorbeeld jubileums en verjaardagen te vieren.”

Instandhouding voorop
COUP adviseert over erfgoed en herbestemming, maar koopt soms ook zelf historische locaties aan. De gebouwen worden dan gerestaureerd, verduurzaamd en in gebruik gehouden. Gijs Schuurhuis, managing partner bij COUP, benadrukt: "Ons hoofddoel is duurzame instandhouding van de twee monumentale gebouwen. Niet door grootschalige herontwikkeling, maar door een combinatie van zakelijk en maatschappelijk gebruik waar ook de directe omgeving van profiteert. Voor de kerk in Schermerhorn dragen wij zorg voor het beheer en onderhoud, daar huurt de protestantse gemeente het gebouw terug en verandert er dus eigenlijk weinig. In Stompetoren laten we ons leiden door gesprekken met de kerkgemeenschap, de gemeente Alkmaar en door feedback van buurtbewoners die we kregen tijdens Open Monumentendag 2023."

Zoektocht samenwerkingspartners
Het verduurzamen en moderniseren van de panden heeft hoge prioriteit. In afstemming met de Protestantse Gemeente en de gemeente Alkmaar worden de plannen uitgewerkt, zodat beide kerken gereed zijn voor de toekomst. Voor de kerk in Stompetoren neemt COUP een jaar de tijd om te zoeken naar de juiste samenwerkingspartners voor (structurele) activiteiten, desalniettemin staan de deuren per heden open. Geïnteresseerde initiatieven en ondernemers kunnen zich melden bij COUP. Tijdens Open Monumentendag op 14 september is iedereen ook welkom in de kerk in Stompetoren.

Visie op herbestemming van religieus erfgoed
Voor COUP past deze verwerving in de ambitie om op korte termijn te starten met het Fonds Religieus Erfgoed. Een visie op herbestemming is nodig omdat de uitdagingen in religieus erfgoed in Nederland groot zijn. De overnames van de gebouwen zijn een oplossing tegen leegstand en tegelijkertijd worden waardige herbestemmingen gezocht. COUP zet zich op deze manier over de gehele breedte in voor het behoud van religieus erfgoed in Nederland.

Lees hier meer over wat COUP kan betekenen voor religieus erfgoed.