Fonds Religieus Erfgoed (FRE) stelt toekomst van kerkgebouwen veilig

COUP en Witteveen+Bos nemen het initiatief tot het oprichten van een nieuw fonds dat kerkgebouwen verwerft, transformeert en beheert.

Fonds Religieus Erfgoed (FRE) stelt toekomst van kerkgebouwen veilig
Datum
21/7/23
Categorie
Religieus erfgoed

Veel kerkeigenaren zien de toekomst van hun prachtige gebouwen somber in. COUP heeft aan de hand van meer dan 40 kerkenvisies een goed beeld gekregen van het kerkenlandschap in Nederland. Natuurlijk zijn er grote verschillen, zowel per regio als per denominatie, maar generiek gezien is de stelling dat van alle kerken die nu nog in gebruik zijn als gebedshuis circa 50% binnen 10 jaar leeg zal komen te staan.

Op basis van die kennis heeft COUP samen met 
Witteveen+Bos een plan uitgewerkt om de toekomst van een groot aantal van die gebouwen veilig te stellen, namelijk het oprichten van het Fonds Religieus Erfgoed (FRE).

FRE kent - als toekomstig eigenaar van kerken - vijf hoofdprincipes: 

1. Er wordt voor de gebouwen gezorgd, ook als er nog geen nieuwe bestemming is. 
2. Er is ruimte om met de kerkeigenaren voortgezet gebruik te bespreken. 
3. Er is sprake van verevening tussen kansrijke en minder kansrijke kerken. 
4. Een gezond financieel rendement voor impactbeleggers. 
5. Een enorm maatschappelijk rendement door het behoud van de ontmoetingsfunctie en het behoud van bakens in het landschap. 

Meer weten? 
Het fonds wordt eind 2023 officieel opgericht. Schrijf je hier alvast in voor de nieuwsbrief van FRE en volg hier de LinkedIn pagina. Nu al meer weten? Neem contact op met Eline Amsing via eline@coup-group.com / Peter Oussoren via Peter@coup-group.com of met Rinus.pelgrum@witteveenbos.com.