Toekomstperspectief kerkelijk erfgoed en begraafplaatsen Apeldoorn officieel van start!

Toekomstperspectief kerkelijk erfgoed en begraafplaatsen Apeldoorn officieel van start!

Toekomstperspectief kerkelijk erfgoed en begraafplaatsen Apeldoorn officieel van start!
Datum
February 20, 2023
Category
Religieus erfgoed

Met een startbijeenkomst op 20 februari 2023 in de Lutherse kerk, is het proces voor het opstellen van een toekomstperspectief in de Gemeente Apeldoorn officieel van start gegaan. Wethouder Peter Messerschmidt trapte de avond voor kerkeigenaren af door het belang van karakteristieke kerkgebouwen in de gemeente Apeldoorn te onderstrepen. Jacqueline Hautus en Anne-Marie Goudzwaard hebben het doel en de werkwijze verder toegelicht en er was ruimte voor eigenaren om ervaringen en verwachtingen van het traject uit te wisselen.

Belangrijke thema’s die naar voren kwamen zijn #energiekosten en #verduurzaming, de mogelijkheden en onmogelijkheden rondom #monumentale gebouwen en de beschikbaarheid van #subsidies. Daarnaast werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de sociaal-maatschappelijke waarde van kerken binnen de gemeente Apeldoorn.

Via een enquête, persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten komt er inzicht over hoe het eindproduct eruit komt te zien. Er zijn verschillende mogelijkheden. Denk aan een rapport, een wegwijzer rondom subsidie of een platform waarin tips en inspiratie te vinden is rondom verduurzaming. We verwachten dat de eerste versie van het toekomstperspectief eind 2023 klaar is.

Klik hier voor meer informatie.