COUP verwerft drie gebouwen Protestantse Gemeente Schermer

De komende periode wordt herbestemming naar onder andere woonzorg onderzocht

COUP verwerft drie gebouwen Protestantse Gemeente Schermer
Datum
7/7/23
Categorie
Religieus erfgoed

COUP en de Protestantse Gemeente Schermer hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de verkoop van drie gebouwen. In Stompetoren verwerft COUP de rijksmonumentale kruiskerk uit 1662 en in Schermerhorn de Kleine Kerk en het Zwethuis uit omstreeks 1920. De kerkelijke gemeente zal deels gebruik blijven maken van beide kerken. COUP onderzoekt de komende periode de haalbaarheid van de drie religieuze gebouwen, waarvan concreet de herbestemming naar woonzorg in het Zwethuis.

Met de overname van de drie kerken ontzorgt COUP de Protestantse Gemeente Schermer met het beheer en behoud van het religieuze vastgoed, dat door het teruglopende aantal leden steeds meer een uitdaging is. Tegelijkertijd is de Protestantse Gemeente Schermer blij dat ze met enige regelmaat gebruik kunnen blijven maken van de kerken voor diensten en andere vieringen.

Voor COUP past deze verwerving in de ambitie om op korte termijn te starten met het Fonds Religieus Erfgoed. Een visie op herbestemming is nodig omdat de uitdagingen in religieus erfgoed groot zijn. De overnames zijn een oplossing tegen leegstand en tegelijkertijd worden waardige herbestemmingen gezocht. COUP zet zich op deze manier over de gehele breedte in voor het behoud van religieus erfgoed in Nederland. Lees hier meer over wat COUP kan betekenen voor religieus erfgoed.