COUP staat 23 mei op de beurs MONUMENT: over hoe wij gaan investeren in de toekomst van religieus erfgoed

Meldt u gratis aan voor beurs MONUMENT!

COUP staat 23 mei op de beurs MONUMENT: over hoe wij gaan investeren in de toekomst van religieus erfgoed
Datum
3/5/23
Categorie
Religieus erfgoed

Samen met Witteveen+Bos verkennen wij de oprichting van een professionele organisatie die zich richt op behoud en herbestemming van religieus erfgoed. Wij presenteren ons initiatief dinsdag 23 mei tijdens MONUMENT.

Kerken zijn meer dan gebouwen

Sinds enige decennia is er sprake van een teruggang in kerkbezoek en toenemende vergrijzing. Dit leidt tot druk op de sociale, personele en financiële situatie van kerkgenootschappen. Tot 2030 zullen in Nederland naar verwachting van de 7100 kerkgebouwen ongeveer 1700 kerken (bijna) leeg komen te staan en/of in de verkoop komen. In de tussentijd wordt er aan deze kerkgebouwen weinig geld besteed aan onderhoud en neemt het verval snel toe. Het religieus erfgoed wordt daardoor bedreigd.

Kerken zijn meer dan gebouwen. Zij vormen vaak het hart van een dorp en herbergen vele herinneringen. Veel inwoners zijn er gedoopt, getrouwd of hebben er gerouwd. Als er een kerk wordt gesloten of gesloopt, gaat dat gepaard met veel emotie en is er altijd sprake van weerstand vanuit de samenleving. Een kerk heeft duidelijk sociale en emotionele waarde.

Herontwikkeling van kerken

Als kerkeigenaren afstand (moeten) nemen van hun gebouwen leidt dat veelal tot tijdrovende individuele verkopen aan ontwikkelaars en particulieren. Integrale afwegingen op het niveau van (behoud van) erfgoed spelen dan nauwelijks een rol en kansen voor maatschappelijk gebruik nemen af. De overheid herkent het probleem ook, maar omdat kerken privaat eigendom zijn, kan zij slechts ondersteunen met (beperkte) subsidies. Het maatschappelijk belang van de kerkgebouwen is evident, maar nu is de kans groot dat alleen de ‘pareltjes’ worden herontwikkeld.

Investeren in de toekomst van kerken

Om deze problematiek het hoofd te bieden, willen COUP en Witteveen+Bos samen structureel met dit vraagstuk aan de slag. Met een professionele organisatie die zich richt op collectief behoud en herbestemming van religieus erfgoed. Waar kerken, die daar behoefte aan hebben, kunnen schuilen en/of hun gebouwen met zorg en toewijding kunnen laten herbestemmen. Zo realiseren we meer maatschappelijke waarde.

We willen voor alle kerkgenootschappen een betrouwbare partner zijn en met oog voor kwaliteit en maatschappelijke waarde voor de directe omgeving aan de slag met zowel ‘pareltjes’ als de ‘uitdagende kerkgebouwen’. Deze aanpak zien we als waardeontwikkeling in de breedste zin des woords. Waarbij we niet alleen zorgen voor een sluitende financiële businesscase, maar ook voor het behouden van erfgoed en het bieden van maatschappelijke functies in steden en dorpen.

Meldt u gratis aan voor beurs MONUMENT

Op 23 mei 2023 presenteren Peter Oussoren van COUP en Maiko Izendooren van Witteveen+Bos hun samenwerking en initiatief voor de toekomst van het religieus erfgoed op de beurs MONUMENT in de Brabanthallen in Den Bosch. Wij gaan hierover graag met eigenaren, gemeenten en financiers in gesprek. Zien wij u daar? Meldt u gratis aan voor de beurs via deze link.