Adviseur Erfgoed en Monumenten Provincie Zeeland
Locatie
Middelburg
Type opdrachtgever
Provincie
Jaar
2023

Adviseur Erfgoed en Monumenten Provincie Zeeland

Als vervanging van de huidige adviseur in verband met zwangerschapsverlof werkt COUP aan materieel erfgoed in Zeeland. Uitgangspunt is de ontwikkelagenda cultuur 2022-2024. Deze agenda heeft drie pijlers: de basis op orde, vernieuwing & verbreding en intrinsieke waarde.

Het Zeeuwse cultuurveld is sterk in beweging. Dit leidt tot actief ondernemerschap, aandacht voor domeinverbindingen en (vooral) gericht zijn op publieke meerwaarde. Cultuur is van ‘kolom-oriëntatie’ en ‘vak inhoud’ kantelend naar maatschappelijke toegevoegde waarde, startend vanuit de intrinsieke waarde van cultuur en erfgoed.

De ontwikkelagenda cultuur 2022-2024 vormt het beleidskader voor deze opdracht. Als Adviseur Erfgoed en Monumenten focust COUP op: 

- Restauratiesubsidies;
- Agrarisch erfgoed;
- Directe samenwerking met Loods Herbestemming Monumenten;  
- Molens;
- Advisering bij maandelijks planoverleg;
- Afhandeling en Advisering bij Burgervragen; en
- Aanspreekpunt erfgoedambtenaren gemeenten.

Aan dit project werkte(n) mee
Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

In samenwerking met
Tags
Zeeland – Overheid – Provincie – Visie – Beleid

COUP maakt het verschil door te doen.