Ondersteuning externe organisaties

In onze dagelijkse praktijk zien wij de uitdagingen van overheden en andere organisaties waar geschakeld moet worden tussen koers en strategie, kennis en uitvoering en verbinding en samenwerking. Bij COUP worden daarom regelmatig specifieke taken of functies neergelegd met betrekking tot erfgoedopgaven. We leveren zelfstandige en creatieve aanpakkers met bestuurlijke sensitiviteit, kennis van het proces én de inhoud. We zorgen ervoor dat de organisatie vooruit kan door het uitwisselen van kennis en kunde, voor een betere continuïteit naar de toekomst toe. We gaan samen aan de slag met erfgoed!

COUP helpt overheden navigeren

In de zorg voor erfgoed spelen overheden een cruciale rol. Bekend is dat provincies en gemeenten geconfronteerd worden met complexe en groeiende erfgoedopgaven en er meer capaciteit en kennis nodig is. Er is te weinig tijd om ‘in het veld’ pro-actief gesprekken aan te gaan met eigenaren rondom restauratie- en herbestemmingsopgaven. Als COUP zijn we het scharnierpunt tussen markt en overheid. We zijn intern en extern het eerste aanspreekpunt. We schrijven erfgoedvisies en beleid. We helpen gemeenten en provincies met hun erfgoedopgaven. We zijn zichtbaar in de ambtelijke organisatie, leggen verbinding, haken diverse beleidsvelden aan en zorgen ervoor dat samenwerkingspartners vooruit kunnen. Wij houden ervan om onze handen uit de mouwen te steken! We voeren herbestemmingsstudies uit naar allerhande monumentale locaties en nemen het voortouw.

Bijvoorbeeld als Loods Herbestemming Monumenten of Beleidsadviseur Erfgoed. Bekijk hieronder meer voorbeelden van onze ondersteuning aan externe organisaties. Meer weten over hoe COUP een substantiële bijdrage kan leveren aan uw doelstellingen? Neem contact op.

COUP maakt het verschil door te doen.