Beleidsadviseur Cultuurhistorie en Recreatie
Expertise
Detachering
Locatie
Mijdrecht
Type opdrachtgever
Gemeente
Jaar
2022

Beleidsadviseur Cultuurhistorie en Recreatie

Gemeente De Ronde Venen is rijk aan bijzonder (landschappelijk) erfgoed. Als beleidsadviseur cultuurhistorie en recreatie denkt COUP mee over het (integrale) ruimtelijke toekomstperspectief van De Ronde Venen.

Rijk aan bijzonder (landschappelijk) erfgoed

De Ronde Venen telt zo’n 250 monumenten, twee rijksbeschermde dorpsgezichten, de cultuurhistorische landschappen van het Gein en (de legakkers in) de Vinkeveense Plassen, een archeologisch rijksmonument en zelfs UNESCO Werelderfgoed: de Stelling van Amsterdam. Dit zijn plekken waar men trots op is en graag recreëert.

In brede zin betrof de opdracht de zorg voor het behoud van het (landschappelijke) erfgoed en advies over mogelijkheden voor de toenemende recreatieve behoefte in De Ronde Venen. Specifiek onderwerp hierin is het gebruik en de ontwikkeling van het Stellinglandschap.

Specifieke thema’s

COUP heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een scala van onderwerpen.  We noemen de raadsbehandeling van de kerkenvisie, het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, afwegingskader voor zonnepanelen op monumenten, de ontwikkeling van de forten en recreatieve ontwikkelingen in bijvoorbeeld het Plassengebied. Verder heeft COUP geadviseerd vanuit haar cultuurhistorische en recreatieve expertise in concrete casussen, zoals bij een vergunningsaanvraag.

Aan dit project werkte(n) mee
Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

In samenwerking met
Tags
Beleidsadviseur Cultuurhistorie

COUP maakt het verschil door te doen.