Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel
Expertise
Advies
Locatie
Ouderkerk aan de Amstel
Type opdrachtgever
Gemeente Ouder-Amstel
Jaar
2021

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Gemeente Ouderkerk aan de Amstel heeft samen met haar inwoners een document opgesteld over de ontwikkeling van het centrum. Zo’n 25 bewoners hebben meegewerkt aan het document, samen met twee wethouders. COUP heeft dit ambitieuze project ondersteund met kennis op het gebied van vastgoed en financiering, en heeft meegeholpen om het einddocument te redigeren.

Een nieuw centrumplan

Het resultaat van deze co-productie mag er zijn: het plan is op 24 september door de gemeenteraad unaniem omarmd! De gemeente gaat onder anderen werken met een “auto te gast” profiel. Dat houdt in dat door de inrichting van de weg fietsers ruimbaan krijgen en de snelheid van auto’s wordt beperkt. Er komt een levendig centrum met plein en park, historische kern wordt zichtbaarder, en de verbinding met rivier de Amstel wordt verbeterd.

Begin 2021 is er met een stedenbouwkundig en landschappelijk bureau gewerkt aan de details en wordt de financiering vormgegeven. Zo krijgt Ouderkerk aan de Amstel mede dankzij de participatie van haar inwoners een opgeknapt centrum.

Aan dit project werkte(n) mee
Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

In samenwerking met
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.