De Punt
Expertise
Advies
Locatie
Ooltgensplaat
Type opdrachtgever
Gemeente
Jaar
2022

De Punt

‘De Punt’ is een recreatiegebied ten zuiden van het Fort Prins Frederik te Ooltgensplaat. Het gebied behoort tot het oude schootsveld van het fort en ligt in het Weipolderse Gors. In opdracht van de gemeente heeft COUP een participatietraject opgezet om te komen tot een Nota van Uitgangspunten voor het recreatiegebied.

Recreatiegebied in ontwikkeling

‘De Punt’ is een, de naam zegt het al, klein recreatiegebied in de vorm van een punt dat door middel van de fortgracht verbonden is met Fort Prins Frederik. Het gebied is ruim 8.000 m2 en bestaat op dit moment uit meerdere percelen en circa 8 recreatiewoningen.

Nota van Uitgangspunten

In samenwerking met de gemeente en een groep initiatiefnemers zijn diverse gesprekken gevoerd. Daarin is naar voren gekomen dat er een wederzijdse behoefte bestaat om de ruimtelijke kwaliteit van het initiatief nader met elkaar te onderzoeken. COUP heeft ateliersessies georganiseerd om de hoofdlijnen met elkaar uit te denken. Samen met Buro Moon en OTO landschap architecture is een ruimtelijke workshop georganiseerd. Er is onderzoek gedaan naar verschillende mogelijke configuraties van het recreatiegebied, rekening houdend met het karakter van de plek. Aan de hand van deze verkenning zijn de van belang zijnde elementen voor extensief recreatief gebruik benoemd:

- Publiek versus privé;

- Geluid versus stilte;

- Natuur versus cultuur;

- Collectief versus individu;

- Open versus afgesloten;

- Auto versus langzaam verkeer.

Aan de hand van een maquette zijn volumes en verhoudingen goed zichtbaar gemaakt en is er een voorkeurscenario ontstaan met uitgangspunten.

Het resultaat is uitgewerkt in een Nota van Uitgangspunten voorzien van het ruimtelijk kwalitatief kader waarbinnen de gewenste ontwikkeling van De Punt naar extensieve recreatie kan plaatsvinden. De belangrijkste uitgangspunten zijn ter besluitvorming voorgelegd aan het College van B & W van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Aan dit project werkte(n) mee
Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

In samenwerking met
Buro Moon en OTO landscape architecture
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.