Dijkmagazijnen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Expertise
Advies
Locatie
Lopikerkapel
Type opdrachtgever
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Jaar
2021

Dijkmagazijnen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Dijkmagazijnen ’t Klaphek en Willige Langerak, beide gevestigd langs de Lekdijk, zijn gebouwd in 1860. De dijkmagazijnen zijn vrijwel identiek qua bouwstijl. Dijkmagazijn ’t Klaphek is echter voorzien in een kleine uitbouw aan de achterzijde.

Kansrijk watererfgoed

De dijkmagazijnen liggen 16 kilometer uit elkaar langs dezelfde dijk. Beide magazijnen worden nu vooral gebruikt als rustplaats of parkeerplaats voor fietsers en wandelaars. De aanwezige bankjes en prullenbakken geven daar ook aanleiding toe.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de dijkmagazijnen in eigendom en verzorgt het onderhoud. COUP is samen met HDSR het gesprek aangegaan over de toekomst van deze prachtig bewaard gebleven magazijnen. De uitdaging wat betreft het gebruik zit hem dan ook meer in het interieur dan het exterieur. Het exterieur is op de dakpannen na, nagenoeg gelijk gebleven aan het oorspronkelijke bestek dat is opgehaald uit het regionale archief.

COUP heeft voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de duurzame instandhouding van de twee dijkmagazijnen. De uitkomst daarvan is geschetst aan de hand van een stappenplan. De verschillende stappen laten de mogelijkheden van de dijkmagazijnen zien met de daarbij horende financiële consequenties.

Tijd om deze Rijksmonumenten een volgend hoofdstuk te geven, dat recht doet zowel aan hun geschiedenis, als aan bijdrage die de dijkmagazijnen leveren aan het waterverhaal van Nederland.

Aan dit project werkte(n) mee
Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

In samenwerking met
Tags
watererfgoed herbestemming potentie

COUP maakt het verschil door te doen.