Een verbindend nieuw stadsdeel in historische kern Enkhuizen
Expertise
Advies
Locatie
Enkhuizen
Type opdrachtgever
Gemeente Enkhuizen
Jaar
2023

Een verbindend nieuw stadsdeel in historische kern Enkhuizen

Een verlaten fabrieksterrein wordt De Stadskade: Een stadsdeel dat de historische binnenstad en de robuuste Oosterhaven verbindt. Door waardevolle dialoogsessies met geselecteerde marktpartijen en omwonenden, en het advies en de expertise van COUP bij de begeleiding past het winnende plan naadloos in omliggende monumentale omgeving en heeft het oog voor biodiversiteit.

Wie straks door de unieke Enkhuizer binnenstad via de Zwaanstraat naar het Zuiderzeemuseum loopt, of langs de Oosterhaven via De Stadskade naar het Wilhelminaplantsoen, zal haast ongemerkt ervaren dat hier een nieuw stadsdeel is gebouwd. De Stadskade voegt zich naadloos in de sfeer van de historische omgeving, van stad en haven, en is tegelijk helemaal van nu.

De gemeente Enkhuizen stond voor de uitdaging om in de ontwikkeling van het woningbouwplan Zilverstraat-Hoogstraat de unieke historische kwaliteiten van de Enkhuizer binnenstad te verbinden met de Oosterhaven. Bij de ontwikkeling van De Stadskade is participatie van belanghebbenden steeds een belangrijk onderdeel geweest van de visie voor de totstandkoming. COUP ontzorgde de gemeente Enkhuizen met de planvorming, participatiesessies, een tender procedure en de selectie van de ontwikkelaar voor de realisatie van ongeveer 50 woningen. 

Het plan sluit goed aan op de unieke historische kwaliteiten van de Enkhuizer binnenstad en heeft respect voor de omliggende monumentale omgeving en biodiversiteit.

Het winnende plan van Henselmans Bouw en Ontwikkeling en Attika Architecten past uitstekend binnen de ambities van de gemeente, sluit goed aan op de bestaande volumes in de stad en heeft respect voor de omliggende monumentale omgeving en biodiversiteit. Op 28 september 2023 tekenden Henselmans en de gemeente Enkhuizen de koop- en ontwikkelovereenkomst voor het woningbouwplan aan de Zilverstraat-Hoogstraat in Enkhuizen. Hiermee is een start gegeven voor de uitwerking en realisatie van ongeveer 55 woningen en commerciële ruimte.

Henselmans werkt samen met RB3 Ontwikkeling en Prime Development het plan uit tot een definitief ontwerp. Daarnaast is de bestemmingsplanprocedure gestart. 

Een nieuw stukje stad met de kenmerkende architectuur van Enkhuizen en onder andere groene begaanbare kades en verscholen groene binnentuinen.
In het hele plan is veel aandacht voor natuur inclusief bouwen.

Afbeeldingen: Plan herontwikkeling Zilverstraat | Hoogstraat Gemeente Enkhuizen.

Aan dit project werkte(n) mee
Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

In samenwerking met
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.