Erfgoed Expert Team
Expertise
Advies
Locatie
Type opdrachtgever
Jaar
2020

Erfgoed Expert Team

Het Erfgoed Expert Team (EET) is een multidisciplinaire en vernieuwende denktank die werkt aan herontwikkeling van erfgoed. Bijvoorbeeld van forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het team gaat aan het werk met casussen uit de praktijk en wordt ingezet om processen op te starten, te versnellen of los te trekken. Hiertoe geven experts een advies over een probleem van ondernemer, eigenaar, gemeente en waterschap. Het kan hierbij gaan om fortontwikkelingen, recreatieve verbindingen en bredere gebiedsontwikkelingen.

Eigenaren en ondernemers in erfgoed kunnen voor advies en hulp terecht bij het Erfgoed Expert Team (EET). Het is een multidisciplinaire denktank die meedenkt over complexe vraagstukken rond de ontwikkeling van erfgoed. Ook voor particuliere erfgoedeigenaren zonder ondernemerservaring. Het team helpt eigenaren en ondernemers graag bij plannen op het gebied van duurzaamheid, bouw en restauratie, cultuurhistorie, natuur, financiën en hospitality en begeleidt daarin bij afstemming tussen overheden. Alle vergaarde kennis en best practices worden verzameld in een databank.

Het Erfgoed Expert Team is een initiatief van de provincie Utrecht. Het team kan ook ingezet worden op erfgoed buiten de provincie Utrecht.

Aan dit project werkte(n) mee
Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

Elza van LiereElza van Liere

Elza van Liere

Urban Producer

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

In samenwerking met
Provincie Utrecht
Tags
Erfgoed Expert Team, Hollandse Waterlinies

COUP maakt het verschil door te doen.