Gemaal De Poel
Expertise
Advies
Locatie
Type opdrachtgever
Waterschap
Jaar
2019

Gemaal De Poel

In opdracht van het Hoogheemraadschap is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het uitgangspunt was de huisvesting van Stichting IJsschuiten Gouwzee (Vereniging Oud-Monnickendam). Met deze partij is gekeken naar een eventuele combinatie van functies. Daartoe zijn de bouwkundige staat, de commerciële potentie en de (investeringen in) bereikbaarheid bekeken. Ook is onderzocht op welke wijze het gebouw het beste verduurzaamd kan worden in relatie tot het beoogde gebruik.

Van gemaal tot...

Onder de rook van Monnickendam staat Gemaal De Poel. De oorspronkelijke raampartijen zijn verstopt achter voorzetramen. Het bakstenenpatroon valt vooral kenners nog op. De schoonheid van het oorspronkelijke ontwerp gaat schuil achter een aantal bouwkundige ingrepen. Het oude gemaal wordt binnenkort vervangen door een nieuw gemaal, even verderop. Door de jaren heen hebben zich de nodige gegadigden gemeld die een nieuwe invulling wilden geven aan dit gebouw. Een museum voor de ijsschuiten – zeilbootjes die over het ijs vliegen – een theetuin, botenverhuur en -reparatie, een wandel- en fietspleisterplaats.

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier heeft COUP de mogelijkheden voor herbestemming in kaart gebracht. In samenwerking met Buro Moon is gewerkt aan een groeistappenplan opgezet. Hierin is vanuit een basisscenario steeds een functie toegevoegd aan het plan. Elk scenario is verwerkt op het niveau van een schetsontwerp, aangevuld met bijpassende referentiebeelden. Er is per groeistap een globale investeringsraming opgezet om zo meer grip te krijgen op de businesscase.

Met deze haalbaarheidsstudie heeft het hoogheemraadschap de juiste basis om in de nabije toekomst verder gesprekken te voeren met potentiële eindgebruikers.

Aan dit project werkte(n) mee
Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

In samenwerking met
Buro Moon
Tags
watererfgoed in ontwikkeling

COUP maakt het verschil door te doen.