Kerkenvisie Nissewaard
Expertise
Advies
Locatie
Nissewaard
Type opdrachtgever
Gemeente
Jaar
2022

Kerkenvisie Nissewaard

De gemeente Nissewaard kent een mooie collectie religieuze gebouwen. Deze bestaat uit onder meer middeleeuwse kerkgebouwen, 19e eeuwse waterstaatskerken en moderne kerkgebouwen uit de tijd dat Spijkenisse een groeikern voor Rotterdam was. Daarnaast herinneren een Joodse begraafplaats in Geervliet en een voormalige synagoge in Zuidland aan de Joodse gemeenschap die er voor de Tweede Wereldoorlog was.

In beweging

Veel kerken in de gemeente Nissewaard zijn nog in religieus gebruik en blijven dat ook. Al zullen in de toekomst naar verwachting enkele gebouwen van functie en eigendom wisselen. Maar ook voor kerken die hun oorspronkelijke functie blijven vervullen, spelen vaak allerlei vraagstukken. Dat kan gaan om bijvoorbeeld verduurzaming, het teruglopen van het aantal leden en inkomsten en mogelijkheden voor nevengebruik.

Vanwege de ontkerkelijking in de samenleving heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld die gemeenten in staat stellen om een kerkenvisie op te stellen. Daar heeft de gemeente Nissewaard ook gebruik  van gemaakt. Een kerkenvisie helpt om samen met de eigenaren op tijd te anticiperen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het behoud van waardevol religieus erfgoed. De visie gaat weliswaar over de gebouwen, maar is tegelijkertijd onlosmakelijk verbonden met de rol van de kerk in de samenleving.

Onze aanpak

Het doel van de kerkenvisie is de ontwikkeling van een duurzaam toekomstperspectief voor het waardevolle religieuze erfgoed in de gemeente Nissewaard. De gemeente Nissewaard wil met deze verkenning in beeld krijgen wat de opgave is en waar en op welke manier zij eigenaren eventueel kan ondersteunen. Voor eigenaren is het belangrijk toekomstperspectief te gaan ontwikkelen waar dat nog ontbreekt. Het vertrekpunt is dan ook hun wensen, behoeften en zorgen.

COUP heeft gesprekken gevoerd met alle eigenaren en de opgaven, gezamenlijke uitdagingen en kansen in beeld gebracht, alsook onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van de gebouwen. Op basis daarvan heeft COUP oplossingsrichtingen aangedragen die aansluiten bij de ambitie en beleidsdoelen van de gemeente en culturele en maatschappelijke partners in Nissewaard. Dit resulteerde in een rapport dat niet alleen recht doet aan de religieuze bouwwerken, maar ook ingaat op vragen over wijkfuncties en de sociaal-maatschappelijke waarde van de gebouwen.

Meer weten over Kerkenvisies van COUP? Klik hier.

Aan dit project werkte(n) mee
Eline AmsingEline Amsing

Eline Amsing

Urban Producer

Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

In samenwerking met
Van Geest architectuurhistorie
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.