Kerkenvisie Noordoostpolder
Expertise
Advies
Locatie
Gemeente Noordoostpolder
Type opdrachtgever
Gemeente Noordoostpolder
Jaar
2021

Kerkenvisie Noordoostpolder

De kerkenvisie Noordoostpolder is uniek in zijn soort. Het betreft maar één vooroorlogse kerk en verder kerkgebouwen met een relatief moderne architectuur. Noordoostpolder kent een unieke planologische opzet en is typisch Nederlands. Een strak geordend en plat poldergebied, met kerken en poldertoren als bakens in het landschap.

Religieus erfgoed onder druk

De Noordoostpolder is na de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen als een totaalontwerp. Hierdoor hangt alles met elkaar samen. Zo ook het kerkenlandschap. Geen van de toenmalige drie grote religieuze stromingen (Katholieken, Hervormden en Gereformeerden) mocht een dominante plek innemen. Dit kwam tot uiting in de spreiding van de gelovigen, maar ook in de stedenbouwkundige structuur. Geen enkele kerk neemt in de dorpen een prominentere plek in dan de kerken van de andere stromingen. Het religieuze erfgoed speelt daarmee een belangrijke rol in de identiteit van het gebied.

Op enkele kerken van specifieke geloofsstromingen na, neemt het kerkbezoek af en staat het behoud van het religieuze erfgoed onder druk. Er zijn al relatief veel kerken herbestemd en tot dusver zijn twee kerken gesloopt. Van de drie oorspronkelijke kerken in de dorpen is er vaak nog maar één over en in sommige gevallen is daarvan de toekomst ook onzeker. Vandaar dat de gemeente Noordoostpolder de decentralisatie uitkering van het rijk heeft aangegrepen om een kerkenvisie op te stellen.

Onze aanpak

Met het opstellen van de kerkenvisie kijkt de gemeente Noordoostpolder samen met kerkeigenaren proactief naar de (toekomstige) uitdagingen waar religieuze gemeenschappen met hun gebouwen voor staan. COUP heeft samen met Kathedraaldenkers de gemeente Noordoostpolder ondersteund in dit project. COUP heeft alle eigenaren gesproken over onder meer de huidige situatie, uitdagingen en toekomstverwachting. De cultuurhistorische waarde van de gebouwen, de kerkenopgave en de urgentie is in beeld gebracht. Tevens zijn kansen verkend met stakeholders en mogelijke oplossingen en vervolgstappen aangedragen. Dit resulteerde in een rapportage dat over de geschiedenis én de toekomst van het religieus erfgoed gaat.

Meer weten over Kerkenvisies van COUP? Klik hier.

Aan dit project werkte(n) mee
Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

In samenwerking met
Kathedraaldenkers
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.