Kerkenvisie Terneuzen
Expertise
Advies
Locatie
Terneuzen
Type opdrachtgever
Gemeente Terneuzen
Jaar
2023

Kerkenvisie Terneuzen

COUP heeft in opdracht van Erfgoed Zeeland en de gemeente Terneuzen de Kerkenvisie Terneuzen uitgevoerd. Hierin is het toekomstperspectief van de 42 kerkgebouwen en 2 moskeeën geïnventariseerd. De inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over het project en meegenomen in de geconstateerde problematiek. De rapportage zal naar verwachting in november ’24 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Participatie inwoners

Van de 44 gebedshuizen in Terneuzen zijn 20 gebouwen niet meer in religieus gebruik, 4 staan er leeg en 16 zijn herbestemd met een nieuw gebruik. Van de gebedshuizen in religieus gebruik is het toekomstperspectief samen met de bestuurders en eigenaren geïnventariseerd. De inwoners van de gemeente zijn actief betrokken bij de toekomstvisie voor de gebouwen door middel van een enquête, nieuwsberichten en een informatief filmpje over het onderzoek. Met oog op de uitkomsten van de inventarisatie en de participatie zijn conclusies geformuleerd. Hieraan zijn vervolgens aanbevelingen gekoppeld voor de omgang met religieus erfgoed voor de toekomst: zowel voor de gemeente Terneuzen als voor de kerkeigenaren.

Wethouder gemeente Terneuzen: “De kerkenvisie is een prettig leesbaar stuk met een heldere uiteenzetting van het proces, de aanbevelingen en de samenwerking met betrokken partijen. Ik wil jullie ook bedanken voor de fijne samenwerking en ga dit stuk met volle tevredenheid richting het college en de raad brengen. “

De rapportage zal naar verwachting in november ’24 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer weten over de kerkenvisies van COUP of de ondersteuning van eigenaren met het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor bij- of herbestemming? Klik hier.

Aan dit project werkte(n) mee
Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

Willemijn PaijmansWillemijn Paijmans

Willemijn Paijmans

Urban Producer

In samenwerking met
Pince van der Aa Erfgoedadviesbureau, Erfgoed Zeeland, Monumentenwacht Erfgoed Zeeland
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.