Kerkenvisie Waterland
Expertise
Advies
Locatie
Waterland
Type opdrachtgever
Gemeente
Jaar
2023

Kerkenvisie Waterland

COUP heeft in opdracht van de gemeente Waterland de Kerkenvisie Waterland afgerond. De visie geeft aanbevelingen voor de omgang met religieus erfgoed voor de toekomst: voor zowel de gemeente Waterland als voor de kerkeigenaren. Het rapport wordt naar verwachting in september ’24 vastgesteld door de gemeenteraad.

Totaalbeeld en toekomstplan

In de gemeente Waterland zijn 16 gebedshuizen te vinden: 15 kerkgebouwen en 1 voormalige synagoge. Bij de gemeente leefde de behoefte om een totaalbeeld te krijgen van alle kerken en hoe de kerkeigenaren hun toekomst zien. Daarnaast waren ze op zoek naar een resultaatgericht plan van aanpak voor de komende jaren.

Warm hart voor het religieuze erfgoed

Enkele kerken en de synagoge zijn niet meer in religieus gebruik. Van de kerken die nog wel in religieus gebruik zijn, is het toekomstperspectief samen met de bestuurders en eigenaren geïnventariseerd. Er zijn vele gesprekken gevoerd met de gemeente, de kerkbesturen, inwoners van de gemeente en externe stakeholders. De participatie met de inwoners heeft plaatsgevonden middels een enquête en nieuwsberichten in de lokale media. Hieruit is gebleken dat het overgrote deel van de inwoners van Waterland de kerken een warm hart toedraagt, zij een belangrijk onderdeel vormen van het lokale erfgoed en ze een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol vervullen voor de samenleving, zeker in de kleinere dorpskernen.

Parallel aan het voeren van de gesprekken verzamelden we per individueel kerkgebouw alle basisgegevens over monumentale status, eigendom, gebruik, etc. Hylkema Erfgoed was bij deze kerkenvisie betrokken voor de uitvoerig van het cultuurhistorisch onderzoek.

Met oog op de uitkomsten van de inventarisatie en de participatie zijn conclusies geformuleerd. Hieraan zijn vervolgens aanbevelingen gekoppeld voor de omgang met religieus erfgoed voor de toekomst: zowel voor de gemeente Waterland als voor de kerkeigenaren.

Aan dit project werkte(n) mee
Willemijn PaijmansWillemijn Paijmans

Willemijn Paijmans

Urban Producer

Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

In samenwerking met
Hylkema Erfgoed
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.