Kerktoren Hem
Expertise
Advies
Locatie
Hem
Type opdrachtgever
Gemeente
Jaar
2022

Kerktoren Hem

De toren van Hem staat in het kleine dorpje Hem in West-Friesland. De toren fungeert als klokkentoren, maar verder hebben de drie verdiepingen van de toren geen functie en staan leeg.

Met het herbestemmingsonderzoek heeft COUP nieuwe functies bedacht die niet alleen leiden tot gebruik van de toren op zich, maar eventueel als onderdeel van een collectie van bijvoorbeeld hotelkamers of kunst-plekken.

Herbestemmingsonderzoek ter ondersteuning van beleidsdoelen

COUP heeft het herbestemmingsonderzoek uitgevoerd met het idee dat leegstaand erfgoed in publiek bezit meer kan worden ingezet om andere beleidsdoelen te ondersteunen. De studie geeft aan dat verschillende gebruiken van de toren niet alleen op zichzelf staand financieel haalbaar zijn, maar ook een impact en spin-off op de directe omgeving zullen hebben.

COUP werkte drie scenario's uit voor nieuwe invullingen van de toren, die varieerden van kunst in de toren tot kunst en slapen in de toren, tot alleen slapen in de uitkijktoren. Voor deze laatste variant, stelde COUP voor om een echte eyecatcher te creëren door aan de buitenkant van de toren een spectaculaire en met het monument contrasterende trap en uitkijkplatform toe te voegen. Hier rijden bezoekers echt voor om. Door de aantrekkende werking zullen meer bezoekers naar Hem komen zodat rond om de toren nieuwe initiatieven ontstaan. Transformatie van de toren wordt dan gebruikt om zowel de werkgelegenheid in Hem als het toerisme in West-Friesland te ondersteunen.

Voorbeeldproject

Met de toren van Hem als voorbeeldproject willen we anderen stimuleren om (leegstaand) erfgoed te bekijken als kans om beleidsdoelen te ondersteunen. Zo kan met deze studie als voorbeeld worden onderzocht of ander leegstaand erfgoed in West-Friesland kan worden getransformeerd en toegevoegd aan een collectie van kunst- of slaapplekken. Bovendien is het mogelijk dat het meest radicale concept, waarbij een sterk-contrasterend nieuw element aan het erfgoed toegevoegd wordt, niet in Hem wenselijk is, maar wel op een andere locatie.

Aan dit project werkte(n) mee
Clari van der PuttenClari van der Putten

Clari van der Putten

Urban Producer

Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

In samenwerking met
Buro Moon
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.