Loods Herbestemming Provincie Noord-Holland
Locatie
Haarlem
Type opdrachtgever
Provincie Noord-Holland
Jaar
2019

Loods Herbestemming Provincie Noord-Holland

De Loods Herbestemming van de provincie Noord-Holland - tevens medewerker bij COUP - loodst initiatieven door de gemeentelijke procedures heen en wist bijzondere leegstaande gebouwen (monumenten) aan initiatieven te verbinden. Doel is het gebruik en behoud van die bijzondere gebouwen.

Rol van Loods Herbestemming

De Loods richt zich op de (mogelijke) investeerders en initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten, en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Daarbij adviseert de Loods hen daarbij over de haalbaarheid van hun plannen en ondersteunt waar nodig tijdens de planvorming voor de mogelijke nieuwe functie op het commerciële en financiële vlak en over de Provinciale en gemeentelijke regelgeving. Denk daarbij ook aan het aanvragen van subsidies.

De focus van de rol van Loods Herbestemming ligt op religieus, agrarisch en industrieel erfgoed. Brede ervaring en creatief denken komt daarbij goed van pas.

Aan dit project werkte(n) mee
Peter OussorenPeter Oussoren

Peter Oussoren

Partner

In samenwerking met
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.