Pilot Watererfgoed
Expertise
Advies
Locatie
Heerhugowaard
Type opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Jaar
2019

Pilot Watererfgoed

In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen en dijken direct in het oog. Dit watererfgoed is onderdeel van een eeuwenoud verleden en vormt een belangrijke schakel in het Nederlandse waterverhaal van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Watererfgoed als DNA van de plek

Alle watermonumenten dragen bij aan het historisch besef en aan het collectieve geheugen. Hetzelfde geldt voor kleinere objecten uit ons waterschapsverleden, van imposante landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap .Ze vormen onderdeel van het DNA van de plek en maken het waterverhaal tastbaar.

In 2019 is COUP in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de slag gegaan met de herontwikkeling van Watererfgoed. De pilot geeft concrete invulling aan de ambitie van het HHNK om het cultuurhistorisch erfgoed duurzaam in stand te houden en in te zetten om het ‘waterverhaal’ nog beter onder de aandacht te brengen.

Met de ambtelijke organisatie is onderzocht in hoeverre er binnen de niet-actieve monumenten portefeuille kansen zijn voor een herontwikkeling in eigen beheer en/of een uitgifte in erfpacht. Voor een tweetal projecten is een voorlopig haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een plan van aanpak voor een vervolg gepresenteerd.

Aan dit project werkte(n) mee
Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

In samenwerking met
Buro Moon
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.