Position paper Watererfgoed Waterschap Rivierenland
Expertise
Advies
Locatie
Type opdrachtgever
Waterschap Rivierenland
Jaar
2023

Position paper Watererfgoed Waterschap Rivierenland

Er is in toenemende mate oog bij het Waterschap Rivierenland voor het inzetten van erfgoed om het waterverhaal beleefbaar te maken. Om gericht aan de slag te gaan is een duidelijke visie van belang. COUP schreef in opdracht van en in samenwerking met dit waterschap een position paper Watererfgoed om de koers te bepalen.

Koers bepalen

Een position paper is een beleidsmatige voorloper op een visie op watererfgoed. Hierin is beschreven welke onderwerpen belangrijk zijn voor de toekomst van het on(t)roerend watererfgoed inclusief stellingname. Kort gezegd zijn de contouren geschetst van hoe om te gaan met objecten die geen waterstaatkundige werking meer hebben binnen Waterschap Rivierenland.

Een dergelijk document biedt intern handvatten om in het vervolg de koers te bepalen. Tijdens werksessies zijn de huidige doelen, knelpunten en potentie voor het monumentaal watererfgoed opgehaald als basis voor het position paper. Per provincie zijn tweezoetwaterparels aangewezen, de bijzondere erfgoedobjecten die in het position paper zijn uitgelicht én voor alle waterschappers tot de verbeelding spreken.

Een rijk rivierengebied

Waterschap Rivierenland is actief in maar liefst vier provincies; Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Brabant. Binnen haar grenzen vervult Rivierenland haar primaire taak; waterveiligheid. Om dit uit te voeren zijn in de loop der tijd bouwwerken gemaakt in allerlei soorten en maten, zoals dijkmagazijnen, gemalen, waardhuizen, etc.

Vaak hebben deze objecten al generaties overleefd en daarmee zijn ze een belangrijk onderdeel van het waterverhaal van Nederland. Deze dragers van de Nederlandse geschiedenis zijn vaak van monumentale waarde. Waterschap Rivierenland is niet alleen rijk aan monumentaal vastgoed maar heeft ook een grote erfgoedambitie. Het Waterschap Rivierenland en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) zijn ter voorbereiding op een visie op erfgoed een project gestart om al erfgoed te inventariseren en te beschrijven.

Aan dit project werkte(n) mee
Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

Dewi KuenDewi Kuen

Dewi Kuen

Urban Producer

In samenwerking met
Waterschap Rivierenland
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.