Schotbalkenloods Vreeswijk
Expertise
Advies
Locatie
Vreeswijk
Type opdrachtgever
Jaar
2021

Schotbalkenloods Vreeswijk

Tussen 1821 en 1824 is de Oude Sluis aangelegd naar ontwerp van waterbouwkundig ingenieur Jan Blanken. Het gehele ensemble, inclusief schotbalkenloods en sluiswachterswoning, vormen samen een rijksmonument. Na jaren van leegstand wilde het Hoogheemraadschap de loods een nieuwe functie geven.

Watererfgoed met potentie

De schotbalkenloods te Vreeswijk is een uniek gebouw op een unieke locatie. Onder meer dankzij de landelijke, idyllische ligging in de dorpskern van Vreeswijk en het uitzicht over de Lek is het een locatie met veel potentie. Al met al is de schotbalkenloods een flexibele plek met oneindig veel mogelijkheden voor de lokale gemeenschap. Het is dan ook een geluk dat de bewoners uit Vreeswijk en de lokale ondernemers in het gebied bijzonder ondernemend zijn, en veel sociale activiteiten organiseren.

De rijke geschiedenis van Vreeswijk draagt bij aan het verhaal van de schotbalkenloods. Niet voor niets is het gehele ensemble aangemerkt als Rijksmonument. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de schotbalkenloods in eigendom en verzorgt het onderhoud. COUP is samen met HDSR en de lokale ondernemers in Vreeswijk het gesprek aangegaan over de toekomst.

COUP heeft voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de duurzame instandhouding van de schotbalkenloods. De uitkomst daarvan is geschetst aan de hand van een stappenplan. De verschillende stappen laten de mogelijkheden van de schotbalkenloods zien met de daarbij horende financiële consequenties. Op basis daarvan komt een passende invulling in beeld.

Aan dit project werkte(n) mee
Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

In samenwerking met
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Tags
watererfgoed herbestemming schotbalkenloods

COUP maakt het verschil door te doen.