Sint Antonius Abt kerk
Expertise
Advies
Locatie
Lunteren
Type opdrachtgever
Jaar
2020

Sint Antonius Abt kerk

Het kerkgebouw met woning aan de Kerkhoflaan te Lunteren is gebouwd in 1959. De zaalkerk is door architect ir. P.H.A. Starmans ontworpen in de stijl van het modernisme. De architect heeft de opdracht destijds omschreven als ‘het bouwen van een eenvoudige woning met los daarvan een sobere (en voor verscheidene doeleinde geschikte) ruimte, welke voorlopig als hulpkerk dienst kan doen’. COUP heeft onderzocht wat mogelijke nieuwe functies zijn voor de nu leegstaande kerk.

Een nieuwe functie voor de kerk

Voor de Sint Antonius Abt-kerk te Lunteren is een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd. De voormalige Rooms-Katholieke kerk staat sinds het vertrek van de kerkelijke gemeenschap leeg. Samen met de naastgelegen woning op hetzelfde perceel is het een karakteristiek ensemble. De kerkzaal heeft naast leegstand ook te kampen met een verslechterde bouwkundige staat waardoor de ruimte niet zomaar in gebruik genomen kan worden. De cultuurhistorische waarde van het gebouw ligt vooral verankerd in de stedenbouwkundige oriëntatie en de hoofdvorm van het gebouw.

In opdracht van de eigenaar werkte COUP samen met Buro Moon en DOOK Erfgoed aan het herbestemmingsonderzoek. Hierin is de transformatieruimte onderzocht, naast de lokale en ook gemeentelijke behoeften. De Gemeente Ede en ook de dorpsgemeenschap Lunteren hebben te maken met een woningtekort. Daarnaast scoort Lunteren hoog op het gebied van voorzieningen en zijn maatschappelijke functies op een steenworp afstand te vinden.

Uit de bouwhistorische analyse en het aanvullend bouwtechnisch onderzoek blijkt dat de huidige bebouwing van een lage kwaliteit is. Fundering, (dak)constructie en gevels zijn van een dermate lage kwaliteit zijn dat behoud van het pand niet realistisch is. In de praktijk zal transformatie voor het overgrote deel sloop betekenen.

Daaropvolgend zijn een drietal scenario’s gepresenteerd. Alle onderzochte scenario’s naar herbestemming geven ruim invulling aan de te behouden waarden van het pand en sluiten aan bij de Woonvisie Ede 2030. Een bestemmingswijziging van het perceel voegt waarde toe aan de omgeving, het woningaanbod en diversiteit.

Meer weten over Kerkenvisies van COUP? Klik hier.

Aan dit project werkte(n) mee
Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Tilly MacleaneTilly Macleane

Tilly Macleane

Urban Producer

In samenwerking met
Van den Brandhof BV
Tags
Kerk Leegstand Herbestemming

COUP maakt het verschil door te doen.