Toekomstverkenning Religieus Erfgoed Arnhem
Expertise
Advies
Locatie
Arnhem
Type opdrachtgever
Gemeente Arnhem
Jaar
2022

Toekomstverkenning Religieus Erfgoed Arnhem

Arnhem kent gebedshuizen uit alle architectuurperioden, maar in de afgelopen jaren zijn veel religieuze gemeenschappen in de gemeente samengegaan of opgeheven. Hierdoor kwam een aanzienlijk aantal van de religieuze gebouwen vrij. Gezien de landelijke trend wordt verwacht dat meer van deze gebouwen de oorspronkelijke functie gaan verliezen. De gemeenteraad heeft daarom aangedrongen op het opstellen van een visie voor het religieus erfgoed. COUP begeleidt de gemeente hierin.

Het religieuze landschap in beeld

In Arnhem waren er oorspronkelijk 55 gebouwen voor de eredienst, waarvan er in het verleden 13 zijn gesloopt. Van de 42 gebedshuizen die er nog te vinden zijn, zijn er 26 in religieus gebruik, drie leegstaand en dertien getransformeerd voor een nieuwe functie. Het opstellen van een toekomstverkenning heeft als doel het gesprek op gang te brengen en te onderzoeken wat er speelt bij religieuze gemeenschappen.

Onze aanpak

Voor de gemeente is het belangrijk om samen met eigenaren en andere betrokkenen een duurzaam toekomstperspectief voor het waardevolle religieuze erfgoed te vinden en om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Door samen met de religieuze gemeenschappen na te denken over de toekomst, komt Arnhem in een proactieve modus en wordt anticiperen op veranderingen in de maatschappij, en de uitdagingen die dat meebrengt, veel makkelijker. Tegelijkertijd heeft de stad allerlei plannen die wellicht goed aansluiten bij de (deels) leegkomende gebedshuizen. Bijvoorbeeld op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied, maar ook in het kader van de duurzaamheid.

In de toekomstverkenning is onderzocht hoe de gemeenschappen en de gebedshuizen er momenteel voor staan, welke uitdagingen en ambities er liggen en op welke manier deze ambities geborgd kunnen worden. Daarvoor is ook geïnventariseerd hoe het ervoor staat met het ledenaantal, de financiële middelen, de toekomstvisie per gemeenschap en de staat van de gebouwen. Uit deze toekomstverkenning worden kansen en uitdagingen zichtbaar die als input dienen voor een visie en actieplan voor het religieus erfgoed van Arnhem, die in de volgende fase van het project concreet gemaakt worden. Zo komen mooie kansen en slimme samenwerkingsmogelijkheden in beeld voor zowel de gemeenschappen als de gebouwen.

Meer weten over de kerkenvisies van COUP? Klik hier.

Aan dit project werkte(n) mee
Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

In samenwerking met
Rosan Pallada
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.