Visie religieus erfgoed Harderwijk
Expertise
Advies
Locatie
Harderwijk
Type opdrachtgever
Gemeente Harderwijk
Jaar
2022

Visie religieus erfgoed Harderwijk

Harderwijk is een stad met een rijke geschiedenis, en dat is te zien aan de collectie religieuze gebouwen. Gemeente Harderwijk en de historische vereniging Herderewich hebben COUP ingeschakeld om onderzoek te doen naar de staat en toekomst van het religieus erfgoed.

Het onderzoek richt zich op de religieuze gebouwen uit vorige eeuwen, gebouwen uit de zogenoemde periode van wederopbouw en uit de aansluitende periode na 1965. Denk aan kerkgebouwen, moskeeën en de voormalige synagoge.

In beweging

Het kerkenlandschap in Harderwijk is in beweging. Diverse gebouwen zijn in het verleden onttrokken aan het religieus gebruik en van eigendom gewisseld. Sommige beeldbepalende gebouwen zijn recent zelfs gesloopt. Maar ook voor religieuze gebouwen die nog wel hun oorspronkelijke functie vervullen, spelen allerlei vraagstukken. Dat kan gaan om bijvoorbeeld verduurzaming, het teruglopen van het aantal leden en inkomsten en mogelijkheden voor nevenactiviteiten.

Vanwege de ontkerkelijking in de samenleving heeft het rijk middelen beschikbaar gesteld die gemeenten in staat stellen om een kerkenvisie op te stellen. Daar heeft de gemeente Harderwijk ook gebruik van gemaakt. Harderwijk noemt het een Visie religieus erfgoed vanwege de brede insteek; ook moskeeën en de synagoge worden meegenomen in het onderzoek. Een dergelijke visie helpt om samen met de eigenaren op tijd te anticiperen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het behoud van waardevol religieus erfgoed.

Onze aanpak

Het doel van de Visie religieus erfgoed is het behoud van waardevol religieus erfgoed in de gemeente Harderwijk. Allerlei aspecten zijn onderzocht door gesprekken te voeren met de eigenaren, maar ook door cultuurhistorisch onderzoek te doen. Dat resulteerde in een rapport dat niet alleen recht doet aan de religieuze bouwwerken, maar ook ingaat op vragen over wijkfuncties en de sociaal-maatschappelijke waarde van de gebouwen. Hoewel eigenaren gaan over invulling en bestemming, kan de gemeente helpen om verbindingen te leggen tussen de eigenaren die gezamenlijke uitdagingen aangaan, bijvoorbeeld rond verduurzaming. COUP begeleidt de samenwerking en geeft context aan de uitkomst.

Meer weten over Kerkenvisies van COUP? Klik hier.

Aan dit project werkte(n) mee
Eline AmsingEline Amsing

Eline Amsing

Urban Producer

Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

Elza van LiereElza van Liere

Elza van Liere

Urban Producer

In samenwerking met
Witteveen+Bos
Tags
Visie Religieus Erfgoed Kerkenvisie Harderwijk

COUP maakt het verschil door te doen.