Nieuw concept met publiek karakter voor het Waardhuis Kinderdijk
Expertise
Advies
Locatie
Kinderdijk
Type opdrachtgever
Waterschap
Jaar
2024

Nieuw concept met publiek karakter voor het Waardhuis Kinderdijk

Vanuit de wens om dit UNESCO werelderfgoed intensiever te gebruiken onderzocht COUP voor Waterschap Rivierenland de haalbaarheid van verschillende nieuwe functies voor dit unieke, historische bestuursgebouw. De essentie van het nieuwe concept moet een maatschappelijke functie zijn met een openbaar karakter.

Cruciale rol van watererfgoed

Watererfgoed zoals gemalen, molens en waardhuizen, vervullen een cruciale rol binnen het Waterschap Rivierenland. Het vertelt het verhaal over de voortdurende strijd tegen het water en leven met water, en over de organisatiekracht die nodig is om collectief droge voeten te behouden.

Het Waardhuis van Waterschap Rivierenland bevindt zich op een opvallend prominente locatie, recht tegenover de molens van Kinderdijk, en maakt deel uit van het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Vroeger diende deze  plek als locatie voor belangrijke vergaderingen van het waterschapsbestuur. Omdat er bij de vergaderingen ook de nodige drank vloeide zijn er op de verdieping slaapkamers voor de bestuursleden. Tegenwoordig wordt het souterrain gebruikt als kantoor van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, maar de rest van het Waardhuis en het dijkmagazijn staan het grootste deel van het jaar leeg en dat is zonde.

COUP onderzoekt voor het waterschap de haalbaarheid van verschillende nieuwe functies.

De scenario’s waar het bestuur uit kan kiezen, doen recht aan de historie door aan te haken bij bestaande functies, of banden aan te halen uit het rijke verleden.

Cultuurhistorisch onderzoek en transformatiekader

Door het proces te starten met een cultuurhistorisch onderzoek zijn het verhaal en de historische kwaliteiten van het waardhuis en dijkmagazijn in kaart gebracht. Met een basis uit de 16e eeuw is het waardhuis in de afgelopen eeuwen diverse malen aangepast, onder andere vanwege benodigde dijkverzwaringen. Door het opstellen van een transformatiekader is duidelijk geworden welke waarden behouden moeten en waar ingrepen mogelijk zijn.

Een frisse kijk met eerbied voor heden en verleden

In een interactieve brainstorm is vervolgens samen met het waterschap nagedacht over de identiteit, kwaliteiten en mogelijkheden van het waardhuis. Aan de hand van vragen als: Wat maakt dit gebouw uniek? Wat is de doelstelling van het Waterschap? Wat is er al in het gebied? Werden de deelnemers uitgedaagd om breed na te denken over de toekomst. Daarbij lagen alle opties open.

Vervolg met een participatietraject

De scenario’s waar het bestuur uit kan kiezen, doen recht aan de historie door aan te haken bij bestaande functies, of banden aan te halen uit het rijke verleden. Denk hier bijvoorbeeld aan een 'Erfgoedhuis': een breed toegankelijk werkconcept met een mix van organisaties die elkaar versterken en op deze locatie kantoor houden, gecombineerd met horeca uit eigen moestuin. Ook een kunstenaarshuis kwam naar voren. Deze scenario’s zijn door COUP verder uitgewerkt in een schetsplan aangevuld met referentiebeelden en een bondig financieel model. Het waterschap heeft ervoor gekozen om een vervolg te geven aan het herbestemmingstraject waarin met COUP in een participatietraject met omwonenden, partners en kenners de komende tijd de nieuwe bestemming van het Waardhuis en het naastgelegen dijkmagazijn verder vorm gaat geven.

Aan dit project werkte(n) mee
Gijs SchuurhuisGijs Schuurhuis

Gijs Schuurhuis

Partner

Henk Jan LekkerkerkHenk Jan Lekkerkerk

Henk Jan Lekkerkerk

Urban Producer

Moon BraderMoon Brader

Moon Brader

In-house entrepreneur

Jurre de JongJurre de Jong

Jurre de Jong

Urban Producer

In samenwerking met
Buro Moon
Tags

COUP maakt het verschil door te doen.