Maassluis zet collectief schouders onder Loods M

Deze week is de intentieovereenkomst voor Loods M getekend door Maassluise organisaties en de gemeente Maassluis. Elza van Liere van COUP is de nieuwe directeur.

Maassluis zet collectief schouders onder Loods M
Datum
1/2/24
Categorie
Watererfgoed

Maandagavond 29 januari is de intentieovereenkomst voor Loods M getekend. Deze collectieve ambitie die door Maassluise organisaties en de gemeente Maassluis is ondertekend, vormt een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van Loods M,  de maritieme en culturele hotspot in wording inde historische haven van Maassluis. De raad heeft haar goedkeuring hiervoor op23 januari gegeven.

De komende maanden gaan alle ondertekenaars gezamenlijk de plannen voor Loods M uitwerken. Het gaat dan om een inhoudelijk concept en het opstellen van het inrichtings- en financieel plan. Naast gemeente Maassluiszijn de ondertekenaars Stichting Museum Maassluis, Historische Vereniging Maassluis, Stichting Help de Hudson, Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt”, Stichting Sleepboothaven Maassluis, Dokter Ten, Stichting Zeekadet korps Maassluis en Stichting Den Eerste Snik.

Leren + innoveren + beleven = Loods M

De toekomstplannen voor Loods M nemen steeds vastere vormen aan. Voor het komende jaar is Elza van Liere benoemd als directeur voor de stichting Loods M. Zij heeft als belangrijke taak fondsen te verwerven om de plannen uit te voeren. Deze belangrijke stappen markeren de volgende fase van het gemeentelijk ontwikkelplan voor Maritiem Historisch Maassluis. Met dit plan geeft Maassluis een impuls aan het stadscentrum en worden de historische havenen schepen ingezet voor een duurzame maritieme toekomst van Maassluis. Loods Mis daarvan het kloppende hart: de hotspot aan de historische haven waar leren, innoveren en beleven samenkomen. Loods M wordt de locatie voor musea, voorhoreca en een plek waar evenementen plaatsvinden. Tegelijkertijd is het een innovatielab, een werkplaats, voor nieuwe duurzame technologieën waar ondernemers, scholen en stagiaires een inspirerend onderkomen vinden.

Collectief naar de toekomst kijken

Loods M kan alleen slagen als het gedragen wordt door de betrokken partijen. Elza van Liere ziet dat als een belangrijk uitgangspunt voor haar nieuwe functie.

“Al samenwerkend kom je tot het beste resultaat. Ik wil met iedereen het gesprek voeren, ik neem ze mee naar het beoogde eindresultaat en vraag wat zij nodig hebben om daar te komen. Met dat antwoord ga ik aan de slag, om de kracht van de plek in te zetten voor een duurzame toekomst van het erfgoed. “

Wethouder Cultuur Corine Bronsveld onderstreept het belang van de intentieovereenkomst en het aanstellen van een directeur voor Loods M. “Loods M wordt een zelfstandige organisatie die alle betrokken partners verbindt en toewerkt om met elkaar een volgende stap eind 2024 mogelijk te maken. Het fundament is gelegd voor een innovatieve maritieme en culturele hotspot, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Erfgoed Deal. Nu zal een bidbook worden opgesteld en zullen nieuwe fondsen worden geworven. De partijen die de intentieovereenkomst tekenen en de nieuwe directeur van Loods M, Elza van Liere, spelen hierbij een centrale rol. Zij kunnen rekenen op de steun van de gemeente en van nog veel meer enthousiaste organisaties uit de regio. Het is mooi dat Maassluis collectief de schouders zet onder deze nieuwe maritieme en culturele hotspot.”

De afgelopen drie jaar is het fundament gelegd voor Loods M. Gemeente Maassluis heeft eind 2021 een Erfgoed Deal bijdrage gekregen en is daarmee begonnen het maritieme erfgoed te benutten voor gebiedsontwikkeling, met een bijzonder aandacht voor verduurzaming van de haven en schepen. Samenwerking tussen de historische schepen en Ervaar Maassluis heeft geleid tot een succesvol vaarprogramma, waarmee Maassluis zichzelf op de kaart heeft gezet. Eind 2022 heeft de gemeente het pand aan de Govert van Wijnkade 44gekocht, als locatie voor Loods M. In 2023 hebben potentiële partnerorganisaties samen met de gemeente projecten uitgevoerd op basis van de historische haven en schepen. In 2024 wordt het definitieve plan voor Loods M ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad Maassluis.

Origineel bericht: Gemeente Maassluis