COUP brengt opgaven en kansen van agrarisch erfgoed samen

Ondersteuning bij complexe opgaven voor provincies, gemeenten én particulieren.

COUP brengt opgaven en kansen van agrarisch erfgoed samen
Datum
25/4/24
Categorie
Agrarisch erfgoed

Erfgoed speelt een essentiële rol in de buitengebieden, niet alleen vanwege het iconische karakter, maar ook vanwege de vele mogelijkheden die het biedt. Behoud en herontwikkeling van agrarisch erfgoed komt steeds hoger op de agenda bij overheden. COUP brengt opgaven en kansen samen voor provincies, gemeenten én particulieren en ondersteunt bij deze complexe projecten.

Behoefte aan visie

Er is op provinciaal niveau behoefte aan een strategische visie voor het duurzame behoud van vrijkomend agrarisch erfgoed door middel van herontwikkeling, en het bewustzijn rondom dit erfgoed dient te worden vergroot. Agrarisch erfgoed kan een rol spelen bij de zoektocht naar oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken zoals genoemd in VAB Beleid en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Ook op gemeentelijke niveau kan inzicht in de omvang en het karakter van de opgave rondom vrijkomend agrarisch erfgoedbijdragen aan (nieuwe) afwegingskaders agrarisch erfgoed. Daarvoor stelt COUP een Boerderijenvisie op.

Routekaart herbestemming agrarisch erfgoed

Ook particuliere eigenaren zijn op zoek naar demogelijkheden voor een passende nieuwe invulling van hun monument. Om particuliere eigenaren te ondersteunen met overzicht en de juiste weg naar succesvolle herbestemming hebben we een routekaart ontwikkeld voor herbestemming van agrarisch erfgoed. COUP weet de weg naar de juiste specialisten, of ondersteunt bij het proces van herbestemming van A tot Z.  

Meer weten? Klik hier of neem contact met ons op.